15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Drozdowskim, połączone z promocją książki „Artylerzysta Piłsudskiego. Wspomnienia gen. Jana Chmurowicza"

W imieniu Przemyskiej Biblioteki Publicznej zapraszamy Państwa na spotkanie autorskie z Krzysztofem Drozdowskim, które połączone będzie z promocją książki „Artylerzysta Piłsudskiego. Wspomnienia gen. Jana Chmurowicza".

 

Spotkanie odbędzie się 12 lipca br. o godzinie 17.30. PBP (ul. Grodzka 8, budynek A)

 

spotkanie K. Drozdowski.jpeg

 

Służbę wojskową Jan Chmurowicz rozpoczął w 1909 r. w armii austro-węgierskiej, w której – z przerwami – służył do listopada 1918 roku. Z dniem 1 XI 1918 r. został przyjęty do Wojska Polskiego. W trakcie bitwy nad Niemnem we wrześniu 1920 r. skutecznie dowodził 3. pułkiem artylerii ciężkiej, wspierającym w walkach 3. Dywizję Piechoty Legionów. W następnych latach dowodził różnymi jednostkami artylerii w Chełmie i w Poznaniu oraz był komendantem Szkoły Strzelań Artylerii w Toruniu. W 1931 r. został mianowany II dowódcą piechoty dywizyjnej w 20 DP. Trzy lata później objął dowództwo 15 DP stacjonującej w Bydgoszczy. W 1935 r. otrzymał awans generalski. W 1939 r. został zastępcą dowódcy DOK X. We wrześniu 1939 r. bronił Przemyśla. 25 IX 1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli. W oflagu jenieckim w Woldenbergu był konspiracyjnym dowódcą obozu. Po wojnie wrócił do Krakowa i zamieszkał z córką. W nowej rzeczywistości politycznej nie przywrócono go do służby w wojsku, o co energicznie zabiegał. Wspomnienia gen. Chmurowicza przeleżały w archiwach wiele lat.
Dzięki tym wspomnieniom, poprzedzonym obszernym szkicem biograficznym o gen. Janie Chmurowiczu napisanym przez młodego historyka Krzysztofa Drozdowskiego, jego postać przywracamy na należne miejsce w naszej historii. Źródło: www.znak.com.pl

 

spotkanie K. Drozdowski.jpeg

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 02-07-2019 13:54
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 02-07-2019 13:55