25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PARR S.A. podsumowuje pierwszy rok realizacji projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych”

Końcem czerwca br. mija pierwszy rok realizacji przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

 

 

Projekt ten realizowany jest podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach powyższego projektu pełni rolę tzw. Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania i udziela dofinansowania na szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw dostępne w ogólnopolskiej bazie ofert szkoleniowych - Bazie Usług Rozwojowych.

 

parr logo.jpeg

 

Od 1 lipca 2018 roku do końca czerwca br. z dofinansowania udzielanego przez PARR S.A. w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” skorzystały już 132 przedsiębiorstwa oraz 330 pracowników. Łączna kwota dotychczas udzielonych dotacji wynosi 990 tys. zł.

 

W ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, studia podyplomowe) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Baza BUR jest dostępna pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

„Fundusz Usług Rozwojowych” jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego (powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski) oraz pracowników tych przedsiębiorstw, wykonujących pracę na terenie subregionu przemyskiego. Z dofinansowania mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw.

Przedsiębiorca chcąc skorzystać z dofinansowania, powinien wyszukać szkolenie na stronie BUR, a następnie zgłosić się do PARR S.A w celu złożenia formularza zgłoszeniowego. Nabory wniosków PARR S.A. organizuje co dwa miesiące. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przedsiębiorca podpisuje z PARR S.A. umowę o przyznaniu dofinansowania i zapisuje się na konkretne szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych. Jeżeli w Bazie Usług Rozwojowych brak jest szkoleń dostosowanych do profilu firmy, to można zwrócić się do firmy szkoleniowej, aby przygotowała szkolenie „szyte na miarę”, dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa i wprowadziła je do Bazy Usług Rozwojowych.

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 8 000 zł, natomiast poziom dofinansowania (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) może wynieść nawet 80%. Limit dofinansowania na mikroprzedsiębiorstwo to 16 000 zł, na małe przedsiębiorstwo to 40 000 zł , a na średnie przedsiębiorstwo to aż 80 000 zł. Największe szanse na uzyskanie dofinansowania mają osoby w wieku 50+ oraz pracownicy o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie średnim).

 

 

Na chwilę obecną w ramach „Fundusz Usług Rozwojowych” do rozdysponowania dla przedsiębiorców pozostało jeszcze blisko 2,5 mln zł. Dofinansowanie będzie udzielane przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. do końca grudnia 2021 r.

 

 

Kolejny nabór wniosków odbędzie się w miesiącu lipcu br. Tym razem nabór będzie adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw oraz do ich pracowników, którzy nie korzystali jeszcze z dofinansowania w ramach projektu.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych projektem zapraszamy do siedziby Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1) oraz do Punktów Konsultacyjnych w Lubaczowie, Jarosławiu i Przeworsku.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl lub pod numerem (16) 633 63 88 wew. 2 i 3.

 

office-1209640_960_720.jpeg

 

zdjęcie: www.pixabay.com

Informacja: Piotr Pyszczuk - Koordynator projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 01-07-2019 12:22