22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pomagając niepełnosprawnym, nie zapominajmy o ich rodzinach

Współczesny człowiek w obliczu niepełnosprawności – pod takim tytułem 12 czerwca 2019 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyła się pierwsza konferencja naukowo-szkoleniowa, która zgromadziła pedagogów, psychologów, nauczycieli i inne osoby stykające się z problemem niepełnosprawności dzieci i młodzieży. Jej celem było przybliżenie uczestnikom różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

 

Konferencję otworzył i przywitał gości jej prowadzący mgr Tomasz Dziumak, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu i zarazem prezes przemyskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół, Przedszkoli, Placówek Oświatowych i Osób Zarządzających Oświatą, które było jednym z organizatorów spotkania.

Z pierwszym referatem wystąpiła mgr Joanna Sasinowska z PWN Wydawnictwa Szkolnego, a dotyczył on możliwości pozyskania dotacji na podręczniki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Drugi referat wygłosił pedagog, profesor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi dr hab. Mieczysław Dudek, który mówił na temat wypalania się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością. – Zdarza się, że niepełnosprawność rujnuje rodziny – powiedział prof. Dudek. – Czasami matki niepełnosprawnych dzieci wyjeżdżają za granicę i już do nich nie wracają – dodał. Według niego jest to często spowodowane stanem wyczerpania psychofizycznego, który może z kolei prowadzić do różnych schorzeń, dlatego – jak wskazywał profesor – taka rodzina wymaga szczególnego wsparcia. – Ważne jest jednak, aby pomocy dla niepełnosprawnego dziecka szukać u terapeutów kompetentnych i, co ważniejsze, doświadczonych – podkreślił prelegent.

Z kolei psycholog dziecięcy mgr Katarzyna Orzeł w wystąpieniu Autyzm – zaburzenie neurorozwojowe, niepełnosprawność czy rodzaj osobowości zastanawiała się nad przyczynami autyzmu i rozprawiała się z mitami na jego temat.

 

PBP (4).jpeg

 

Niepełnosprawność to wyzwanie

Do zagadnienia problemów rodziny na skutek pojawienia się w niej niepełnosprawności powróciła mgr Joanna Tomczyk, pedagog specjalny i kierownik Centrum Medyczno-Charytatywnego im. św. Józefa w Przemyślu, a do niedawna dyrektor przemyskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niezwykle ciekawie i z dużą swobodą prelegentka przedstawiła główne wyzwania, z jakimi musi się dziś mierzyć rodzina wychowująca niepełnosprawne dziecko. Zwróciła uwagę, że przed tymi wyzwaniami stają dziś zwłaszcza matki, gdyż ojcowie często nie wytrzymują ciężaru opieki i odchodzą. Wskazywała w związku z tym na potrzebę systemowej terapii rodzin. – Jeśli bowiem ktoś choruje w rodzinie, pomocy wymaga cała rodzina – przekonywała. Joanna Tomczyk mówiła także o roli rzetelnej diagnozy we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. – To, że dziecko nie mówi, może być objawem afazji czy upośledzenia intelektualnego, a niekoniecznie autyzmu – zauważyła.

Ostatni wykład wygłosił mgr Maciej Szymański, dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON, omawiając formy wsparcia ze środków Funduszu kierowane do osób z niepełnosprawnością.

Zamykając konferencję, Tomasz Dziumak powiedział, że ma nadzieję, iż ze względu na wagę tematu będzie miała ona kolejne odsłony w przyszłych latach, i podziękował prelegentom, słuchaczom, patronom, a także organizatorom, wśród których oprócz wspomnianego Stowarzyszenia były: przemyska Filia Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie, Przemyska Biblioteka Publiczna oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu. Nad wydarzeniem patronat objęli: prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, Wydawnictwo Naukowe PWN i tygodnik „Życie Podkarpackie”.

 

 

 

 

Tekst: Monika Maziarz

Fot. Adam Podulka, Monika Maziarz

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 18-06-2019 12:11