22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

I Gala Przemyskiej Akademii Talentów

6 czerwca br. odbyła się uroczysta I Gala Przemyskiej Akademii Talentów. Przypomnijmy, że akademia talentów to forma wsparcia publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl. Ogólne ramy ustalone zostały przez Radnych Miasta Przemyśla w dniu 19 czerwca 2017 r.

 

W bieżącym roku szkolnym, tj. 2018/19  realizowanych było 11 projektów na wszystkich etapach edukacyjnych - od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne, łącznie uczestniczyło blisko 300 zdolnych uczniów przemyskich publicznych szkół i przedszkoli. Dzięki dodatkowym środkom finansowym możliwa była realizacja interesujących zajęć pozalekcyjnych rozwijających m.in. uzdolnienia artystyczne. Wyboru projektów dokonała komisja składająca się z przedstawicieli Wydziału Edukacji UM w Przemyślu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Programy zajęć zostały dostosowane do konkretnych uczniów, tak aby móc wspierać w osiągnięciach na określonym etapie edukacji. Rolę koordynatora pełnił Stanisław Karszyń - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. 

 

Gospodarzem tegorocznej gali było Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek". W pierwszej części uroczystości na scenie przemyskiego zamku poszczególne placówki zaprezentowały krótkie fragmenty działań realizowanych w trakcie roku szkolnego. I tak w kolejności zaprezentowały się: Przedszkole nr 3 i Przedszkole nr 9, szkoły podstawowe nr 4, 5, 11, 14, 15 i 16, I oraz II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu.

 

 

Oryginalne stroje, zmieniająca się scenografia, profesjonalnie przygotowane fragmenty spektakli oraz występy wokalne zrobiły duże wrażenie na widowni. W każdym programie można było zauważyć ogromny wkład pracy nauczycieli oraz duże zaangażowanie uczniów. Chociaż ze względu na liczbę uczestników, bo było ich blisko 300, przedsięwzięcie wydawało się niełatwym wyzwaniem, udało się jednak bardzo sprawnie przeprowadzić wszystkie prezentacje poszczególnych placówek.

 

Swoją obecnością zaszczycili uczestników przedstawiciele Urzędu Miasta, Pani Elżbieta Tarnawska - Naczelnik Wydziału Edukacji wraz z inspektorami Renatą Kochanowicz-Chalicką i Anną Kozłowską oraz Pani Małgorzata Gazdowicz - członek Komisji Kultury Rady Miejskiej w Przemyślu.

 

W drugiej części nauczycielom realizującym projekty wręczone zostały podziękowania i okolicznościowe statuetki. Wyróżnieni zostali następujący nauczyciele: Dagmara Krzeszowska, Marta Dudziak – Przedszkole nr 9, Magdalena Owsięga-Antochów – Przedszkole nr 3, Piotr Szelążek – Szkoła Podstawowa nr 4, Grażyna Szamli – Szkoła Podstawowa nr 5, Małgorzata Jefimow – Szkoła Podstawowa nr 11, Halina Dębicka – Szkoła Podstawowa nr 14, Łukasz Cebeńko  - Szkoła Podstawowa nr 15, Joanna Cioch - Szkoła Podstawowa nr 16, Paweł Łomacz – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,  Tamara Ryzner – I Liceum Ogólnokształcące, Rafał Paśko – II Liceum Ogólnokształcące, Małgorzata Dec – teatr S.A.N.

Warto przypomnieć, że w ramach pierwszej edycji Przemyskiej Akademii Talentów zorganizowane zostały ponadto dwa festiwale nauki: humanistyczny i matematyczny, których pomysłodawcą i głównym organizatorem była p. Joanna Markin pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu.

 

Wiele pozytywnych opinii zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów i rodziców świadczy o tym, że formuła Przemyskiej Akademii Talentów okazała się trafionym pomysłem i należy mieć nadzieję, że będzie realizowana również w kolejnych latach.

 

 

Autor zdjęć: Rafał Paśko

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 14-06-2019 13:33
Modyfikował: Paweł Bugera | Data modyfikacji: 17-06-2019 07:45