4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs plastyczny "Moneta Przemyśl"

Miasto Przemyśl oraz Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie ogłaszają konkurs plastyczny z okazji emisji monety z serii 32 HISTORYCZNE MIASTA W POLSCE. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miasta Przemyśla oraz przybliżenie numizmatycznej działalności Narodowego Banku Polskiego. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z Przemyśla. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie projektu monety upamiętniającej miasto Przemyśl.


Regulamin konkursu

1. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie własnego projektu monety upamiętniającej miasto Przemyśl.

2. Uczestnicy mogą skorzystać z dowolnych technik (olej, kredka, pastele, grafika komputerowa itp.)

3. Na konkurs będą przyjmowane tylko prace przygotowane indywidualnie i samodzielnie.

4. Praca powinna być przygotowana i złożona na papierze formatu A4.

5. Każda praca powinna być opisana na odwrocie według wzoru: imię i nazwisko autora, wiek, klasa i szkoła, adres oraz numer telefonu (do korespondencji).

6. Prace należy składać do 10 sierpnia 2007 roku w Wydziale Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego, Rynek 1, p. 32.

7. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych.

8. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów oceni prace, przyzna nagrody i wyróżnienia.

9. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2007 r.

 

źródło: Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 13-07-2007 16:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:50