16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Goście z Turcji i Włoch, uczestnicy programu Erasmus+, w Przemyślu [ZDJĘCIA]

W ramach szeroko zakrojonego programu Erasmus+ w 2018 roku polskie szkoły rozpoczęły akcję 2 „Partnerstwa strategiczne”. Wyróżnia się w niej dwa typy projektów: „Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej” oraz „Współpracy szkół”.

 

Projekty „Współpracy szkół” polegają na współdziałaniu placówek oświatowych z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty te mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania mają poprawić jakość i skuteczność pracy szkół partnerskich. Powinny także możliwie szeroko wpływać na otoczenie szkół. Partnerstwo może obejmować co najmniej dwie i najwyżej sześć szkół z przynajmniej dwóch różnych krajów programu. Zwykle trwają od 12 do 24 miesięcy.

 

fot. Agata Czereba (3).jpeg

 

WEBBY to wdzięczna nazwa projektu w ramach „Współpracy szkół”, którego realizację (początkiem października ubiegłego roku) rozpoczęli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu. „Czternastka” nawiązała współpracę ze szkołami z dwóch krajów – Turcji i Włoch. Koordynatorem projektu z ramienia przemyskiej placówki oświatowej jest Małgorzata Tabinowska-Osada.

 

Główną ideą projektu jest zapoznanie nauczycieli i uczniów z najnowszymi narzędziami WEB 2.0 oraz sposobami wykorzystywania ich w codziennej pracy. W czasie trwania projektu dwunastu nauczycieli SP 14 w Przemyślu w grudniu 2018 roku odwiedziło Turcję. Podczas pobytu przemyscy pedagodzy nie tylko uczestniczyli w spotkaniach, wymieniali się doświadczeniami, obserwowali pracę tureckich nauczycieli czy pracowali w oparciu o narzędzia Web2.0, ale także poznawali uroki, kulturę, tradycję i kuchnię niezwykłego kraju położonego na dwóch kontynentach. W listopadzie 2019 roku ta sama grupa nauczycieli odwiedzi malownicze Włochy, gdzie będzie podejmować równie interesujące działania.

 

fot. Agata Czereba (7).jpeg

 

Tymczasem… Pod koniec maja br. nauczyciele z Turcji i Włoch przyjechali do Przemyśla – do Szkoły Podstawowej nr 14. Ich kilkudniowa wizyta obfituje w szereg ważnych przedsięwzięć. Głównym celem są oczywiście spotkania tematyczne, podczas których to Turcy i Włosi obserwują pracę polskich pedagogów, pracując – podobnie jak w Turcji – w oparciu o narzędzia Web2.0. Poznają też zupełnie inne metody pracy z uczniem. Czasem znacznie różniące się od tych, które są stosowane w ich krajach.

 

Gospodarze przygotowali dla nich także bardzo atrakcyjny program turystyczno-krajoznawczy. Zwiedzanie i podziwianie uroków pięknego, nadsańskiego grodu, wycieczki (m.in. do Krakowa) to tylko mały fragment z całego wachlarza niespodzianek...

 

fot. Agata Czereba (2).jpeg

 

28 maja br. goście z Turcji i Włoch oraz przedstawiciele SP 14 na czele z dyrektor szkoły Małgorzatą Kozaczenko, nauczycielem języka angielskiego Agnieszką Wojnarowicz oraz nauczycielem języka polskiego Ewą Leszczyńską-Świeży odwiedzili przemyski magistrat, w którym spotkali się z: Zastępcą Prezydenta Miasta Bogusławem Świeżym, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Przemyślu Ewą Sawicką, Sekretarzem Miasta Dariuszem Łapą i Przewodniczącą Komisji Edukacji RM w Przemyślu Moniką Jaworską-Żurawską.

 

Spotkanie otworzyła Agnieszka Wojnarowicz. Tytułem wstępu przybliżyła samorządowcom główne założenia projektu, jego cele i zadania oraz przedstawiła przesympatycznych gości z Turcji i Włoch.  

 

fot. Agata Czereba (13).jpeg

 

Zastępca Prezydenta Miasta Bogusław Świeży przywitał zaproszonych opowieścią o jednym z najpiękniejszych i najstarszych miast w Polsce. – Tu stykają się dwie kultury chrześcijańskie: zachodnia i bizantyjska… W czasie drugiej wojny światowej Przemyśl był miastem wielokulturowym, z trzema wyznaniami i trzema językami. Przemyśl to przede wszystkim miasto historyczne, z piękną i wspaniałą twierdzą z czasów pierwszej wojny światowej. Z tym samym okresem związana jest historia pewnego żołnierza, którego pomnik stoi w rynku. Jest on o tyle przyjemny, że jeżeli dotkniemy jego nosa, kiedyś będziemy mieli dużo szczęścia (chodzi oczywiście o Józefa Szwejka – przyp. autor). Ale Przemyśl to nie tylko historia, to także współczesność. To ośrodki naukowe, sportowe, oświatowe, kulturalne i społeczne. Przemyśl wciąż się rozwija, obecnie jesteśmy na etapie rewitalizacji naszej Starówki, powiększania miasta, zmiany naszego wizerunku, także kulturowego. Zachęcamy, aby odkryć nasze miasto i zapoznać się z jego niezliczonymi zabytkami. Wierzę, że Wam się spodoba, zakochacie się w nim i jeszcze niejeden raz do niego wrócicie – powiedział, zachęcając gości do odkrywania uroków nadsańskiego grodu.

 

fot. Agata Czereba (20).jpeg

 

O programie, wizycie nauczycieli SP 14 w Turcji i wydarzeniach, które rozgrywają się w ich szkole oraz poza nią, opowiedziała dyrektor SP 14 Małgorzata Kozaczenko. – Nasza szkoła po raz pierwszy uczestniczy w programie Erasmus+. Nasz projekt nazywa się Webby. Obecne pokolenie naszych uczniów jest pokoleniem komputerowców, więc musimy te narzędzia wykorzystywać. Dziękuję bardzo pani Agnieszce Wojnarowicz. Jest profesjonalistką, nauczycielem z ogromną pasją i zaangażowaniem. W Turcji, w Adanie znakomicie przedstawiła swój referat na temat pokolenia XYZ. To było wystąpienie naukowe, które wywarło ogromne wrażenie na tamtejszej społeczności szkolnej – powiedziała.

 

Podkreśliła przy tym, że nie tylko Agnieszka Wojnarowicz, ale także inni nauczyciele SP 14 mają swój ogromny wkład w projekt. Podobnie rodzice uczniów, którzy czynnie włączyli się w prace i pomoc podczas przyjęcia wyczekiwanej grupy gości z Turcji i Włoch, przygotowując ogromne ilości lokalnych przysmaków.

 

fot. Agata Czereba (44).jpeg

 

Podczas spotkania głos zabrała również Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu, nauczyciel z 30-letnim doświadczeniem, Ewa Sawicka. – Nasi nauczyciele to pasjonaci. 400 lat temu żył w Polsce wspaniały człowiek, mecenas kultury i sztuki Jan Zamoyski. Ten wielki Polak powiedział kiedyś: takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie. Dlatego gro polskich nauczycieli wprowadza w życie te słowa, czynnie uczestnicząc w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia – podkreśliła.

 

fot. Agata Czereba (24).jpeg

 

Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, goście udali się na Rynek Starego Miasta, gdzie postanowili m.in. sprawdzić, czy… pocieranie nosa Józefa Szwejka faktycznie przyniesie im szczęście.

 

 

 

 

 

 

tekst i zdjęcia: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 29-05-2019 10:06
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 29-05-2019 22:46