5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów II kadencji

W dniu 23 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji. Spotkanie otworzyła Pani Helena Warda, który przywitała nowo wybranych radnych seniorów, Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Przemyślu Ewę Sawicką oraz zaproszonych gości - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Danutę Wiech, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotra Hryniszyna oraz Dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gretę Ostrowską. 

Prezydent Miasta Przemyśla złożył gratulacje radnym seniorom oraz podziękował za zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców miasta. Podkreślił, że Rada Seniorów stanowi bardzo ważny głos doradczy dla władz miasta. Zapewnił, że ten głos będzie słyszalny. W dalszej części przedstawił już podjęte inicjatywy – rozpoczęto prace nad wprowadzeniem Przemyskiej Karty Seniora, zorganizowano, po raz pierwszy w naszym mieście, Miejską Potańcówkę dla Seniorów, czy podjęto wstępne rozmowy dotyczące wdrożenia opasek dla seniorów, których zadaniem będzie całodobowe monitorowanie funkcji życiowych. Dodał, iż wszystkie zamierzenia skierowane do starszych mieszkańców miasta będą konsultowane i uzgadniane z Radę Seniorów.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu pogratulowała członkom nowo wybranej Rady oraz zachęcała do kontynuowania i rozwijania współpracy, zapoczątkowanej wraz z powołaniem Rady pierwszej kadencji. Przypomniała, że przedstawiciele Przemyskiej Rady Seniorów mogą zabierać głos podczas każdej sesji Rady Miejskiej, informując o istotnych sprawach dotyczących seniorów. Wyraziła życzenie, aby w trakcie drugiej kadencji Rady udało się zrealizować wiele cennych i wartościowych pomysłów.

Następnie radni otrzymali z rąk Prezydenta Miasta Przemyśla i Przewodniczącej Rady Miejskiej zaświadczenia o powołaniu do składu Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji.

Jednym z najważniejszych punktów obrad były wybory władz Rady Seniorów. W wyniku głosowania Przewodniczącą została Pani Anna Hayder, wiceprzewodniczącą Pani Helena Warda, a sekretarzem Pani Anna Ekiert.  

 

Gratulujemy nowym członkom Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji wyboru i życzymy wielu ciekawych inicjatyw skierowanych do starszych mieszkańców Przemyśla.
 

 

 

 

PDFProtokół z pierwszego posiedzenia Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji - 23.05.2019 r..pdf
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl