20 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór uzupełniający do projektu „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)”

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Miejska Przemyśl rozpoczyna nabór uzupełniający do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)” realizowanym w ramach poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • nieruchomość, na której wykonana ma być instalacja położona jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśla,
 • nieruchomość, na której wykonana ma być instalacja nie posiada dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej,
 • stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja jest uregulowany - mieszkaniec posiada prawo do dysponowania nieruchomością bezterminowo lub co najmniej do 31 grudnia 2026 roku (okres trwałości projektu),
 • tradycyjny kocioł na paliwo stałe zostanie zlikwidowany,
 • nie mają nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Przemyśl,
 • w budynku, w którym będzie montowane nowe źródło ciepła w okresie ostatnich 10 lat były przeprowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków (np.: docieplenie ścian, fundamentów, stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia budynku na energooszczędne, wymiana sprzętów domowych na energooszczędne, itp.).

Nabór do ww. projektu ma charakter uzupełniający i dotyczy wyłącznie automatycznych kotłów na ekogroszek. Dostępna liczba kotłów na ekogroszek w ramach naboru to 13 szt.

Szczegółowy opis powyższych rodzajów instalacji oraz warunków uczestnictwa w projekcie znajduje się w regulaminie.

Deklaracje w ramach naboru uzupełniającego dotyczące udziału w projekcie można będzie składać osobiście w trybie ciągłym do momentu zebrania wymaganej liczby deklaracji, w godz. od 9.00 - 14.00, od poniedziałku do piątku, pod poniższym adresem:

Urząd Miejski w Przemyślu

Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Pokój 20B (II piętro)

Do deklaracji uczestnictwa w Projekcie (stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy obowiązkowo załączyć:

 1. oryginał podpisanej jednostronnie Umowy użyczenia miejsca na wykonanie instalacji w liczbie 3 egzemplarzy (Załącznik nr 2 do Regulaminu - umowa użyczenia),
 2. w przypadku posiadacza zależnego (użytkownik, najemca, dzierżawca, itp.) - oryginał dokumentu (do wglądu) potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.) oraz oryginał zgody właściciela lub administratora budynku na realizację zadania,
 3. w przypadku Wspólnoty mieszkaniowej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zarząd Wspólnoty kopia uchwały Wspólnoty w sprawie wyboru Zarządu wspólnoty lub w przypadku pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium społeczno-ekonomicznego (ubóstwo energetyczne) - załączają jedynie osoby spełniające kryterium społeczno-ekonomiczne.

Informujemy, że udział w projekcie ma charakter dobrowolny, dlatego wszystkich zainteresowanych prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie.

Uwaga! Wykonanie weryfikacji technicznej będzie wymagane dopiero po zakwalifikowaniu się do projektu i znalezieniu się na liście podstawowej.

Nabór zostanie zakończony w momencie zebrania wymaganej liczby deklaracji.

Aktualne pliki do pobrania:

PDFRegulamin udziału w projekcie.pdf

PDFZał. nr 1 do regulaminu - Deklaracja udziału w projekcie_23.05.2018.pdf

PDFZał. nr 2 do regulaminu - Umowa użyczenia_23.05.2018.pdf

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 24-05-2019 10:23
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 29-01-2021 11:10