19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI

Szanowni Państwo!!!

Uprzejmie informujemy, że przedszkola prowadzone przez Miasto Przemyśl dysponują wolnymi miejscami.  W związku z powyższym od dnia 27 maja 2019r.do 31 maja 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.

 

W postępowaniu uzupełniającym, oprócz dzieci w wieku od 3 do 6 lat, mogą brać udział dzieci w wieku 2,5 lat (urodzone do końca lutego 2017 roku) zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla oraz w dalszej kolejności kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Przemyśla.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego, na takich samych zasadach oraz w oparciu o te same kryteria, jak w przypadku I etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Wykaz przedszkoli prowadzących postępowanie uzupełniające:

Przedszkole Nr 2 ul. Głowackiego 17,
Przedszkole Nr 7 ul. 22 Stycznia 11,
Przedszkole  Nr 9 im Czytelników Życia Przemyskiego, oddział dla mniejszości ukraińskiej ul. Słowackiego 34,
Przedszkole Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 68,
Przedszkole Nr 12 ul. Grunwaldzka 81,
Przedszkole Nr 13 ul. Kopernika 14,
Przedszkole Nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego ul. Borelowskiego 9,
Przedszkole Nr 16 ul. Prądzyńskiego 47,
Przedszkole Nr 19 ul. Ofiar Katynia 4a,
Przedszkole Nr 20 ul. Słowackiego 102,
Oddział Przedszkolny (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza)

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach dostępna w systemie naboru elektronicznego.

Przedszkola będą przyjmować i weryfikować wnioski w terminie od 27 maja 2019 roku do 31 maja 2019 roku w godzinach pracy przedszkola.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości w dniu 17 czerwca 2019 r., poprzez wywieszenie w  widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl, po zalogowaniu się do systemu.

Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020 mają obowiązek złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, w terminie od 17 czerwca 2019 roku do 21 czerwca 2019 roku.

 

Złożenie potwierdzenia woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.

 

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty!

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 23-05-2019 11:59
Modyfikował: Paweł Bugera