20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

28 lat Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Tegoroczne święto Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej miało wyjątkową oprawę. I nie tylko dlatego, że nasi pogranicznicy celebrowali je już po raz dwudziesty ósmy. Podczas uroczystości, które w tym roku odbywały się w siedzibie BiOSG przy ul. Mickiewicza, świętowano także nominację Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Roberta Rogoza na stopień generała brygady.

 

W uroczystościach, obok funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz strażników – emerytów, udział wzięło wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in.: dowódcy i przedstawiciele wojska oraz służb mundurowych z Polski i z zagranicy, kapelani wojskowi, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Bogusław Świeży, a także przedstawiciele władz samorządu gminnego, środowiska akademickiego oraz instytucji współpracujących z Bieszczadzkim Oddziałem SG.   

 

fot. A. Czereba (6).jpeg

 

Szef jednej z największych formacji mundurowych na Podkarpaciu, wyraźnie wzruszony, dziękował przybyłym gościom za obecność podczas tak ważnego wydarzenia dla wszystkich strażników granicznych.

 

- 28 lat Straży Granicznej to również mój staż służby w tej formacji. Dlatego tym bardziej cieszę się, że jest to również dla mnie dzień wyjątkowy. Dzień, w którym mogę przywitać swoją jednostkę jako generał brygady – powiedział R. Rogoz.

 

fot. A. Czereba (9).jpeg

 

Generał podkreślił, iż nie traktuje swojego awansu jako dowodu uznania dla jego osoby, ale dla całego Bieszczadzkiego Oddziału SG.

 

fot. A. Czereba (11).jpeg

 

Coroczne święto formacji było znakomitym pretekstem do wręczenia m.in.: odznaczeń resortowych, odznak Straży Granicznej, mianowania na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów i chorążych oraz mianowania na wyższe stopnie w korpusie podoficerów. Medale, odznaczenia i wyróżnienia wręczał gospodarz wydarzenia, któremu pomagali Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz oraz Wicemarszałek Województwa Piotr Pilch.

 

fot. A. Czereba (20).jpeg

 

Straż Graniczna strzeże granic o długości 3409 km, z czego na granicę wschodnią przypada 1245,86 km, w tym : z Rosją 209,73 km, Litwą 102,41 km, Białorusią 407,48 km, Ukrainą 526,24 km. Na granicę południową przypada 1303,38 km, w tym: z Czechami 785,66 km, Słowacją 517,72 km. Długość granicy zachodniej z Niemcami wynosi 461,58 km, a morska 398,4 km.

 

Bieszczadzki Oddział SG nadzoruje i chroni odcinek granicy państwowej o łącznej długości 373 km, w tym odcinek granicy z Ukrainą o długości 239 km oraz  ze Słowacją, o dł. 134 km. Swoje zadania w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego realizuje przy pomocy 14 jednostek organizacyjnych SG. Na granicy z Ukrainą – zewnętrznej granicy UE, funkcjonuje 11 placówek SG oraz na granicy ze Słowacją (granicy wewnętrznej UE) zadania realizowane są przez 2 placówki – w Wetlinie oraz w Sanoku. Jedna z placówek umiejscowiona jest wewnątrz kraju – w Rzeszowie – Jasionce.

 

W Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej działają drogowe, kolejowe i lotnicze przejścia graniczne. Funkcjonariusze BiOSG stoją na straży nie tylko południowo-wschodniej granicy Polski, bowiem chronią również zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Pogranicznicy uczestniczą również w misjach zagranicznych i misjach bilateralnych, będąc nieocenionym wsparciem dla europejskich partnerów. BiOSG na co dzień realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z innymi służbami oraz instytucjami, spośród których należy wymienić m.in.: Policję, Krajową Administrację Skarbową, Państwową Straż Pożarną, Siły Zbrojne  RP, Służbę Ochrony Kolei, Inspektorat Transportu Drogowego, Żandarmerię Wojskową, Straż Miejską, ale także: pracowników Lasów Państwowych, Ratowników BGOPR czy Polski Czerwony Krzyż.

 

 

 

 

tekst i zdjęcia: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 21-05-2019 16:03
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 21-05-2019 21:34