15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przedszkolaki z „dwunastki” pod skrzydłami Podhalańczyków

Jesienią ubiegłego roku przedszkolaki uczęszczające do przemyskiego przedszkola nr 12 cieszyły się, że ich ukochana „dwunastka” otrzymała nową, atrakcyjną i bezpieczną siedzibę. W październiku 2018 roku placówka, mieszcząca się przez lata w obiekcie przy ul. Dolińskiego, została przeniesiona na ul. Grunwaldzką – do budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich.

 

Kilka miesięcy później, wiosną, 17 maja 2019 r. w placówce odbyła się uroczystość nadania imienia Przedszkolu nr 12. W obecności najmłodszych, ich rodziców, Wojciecha Bakuna - Prezydenta Miasta Przemyśla, Ewy Sawickiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej, radnych: Macieja Kamińskiego, Marcina Kowalskiego i Pawła Zastrowskiego, płk. Marcina Duszy – dowódcy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich, kpt. Piotra Gawłowskiego, reprezentujących Wydział Edukacji UM w Przemyślu: Renaty Kochanowicz i Katarzyny Bugery, ks. Kanonika Mariana Koźmy oraz dyrektorów innych przemyskich placówek oświatowych przedszkolu nadano imię 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. Bryg. Andrzeja Galicy.

 

fot. A. Czereba (5).jpeg

 

- Cóż wiemy o wartościach...? Takie słowa jak: odwaga, sprawiedliwość i wytrwałość - wszyscy znamy i cenimy. Kiedy chcemy podać ich znaczenie, to czasem musimy się chwilę zastanowić, aby je zdefiniować. A kiedy chcemy zastosować je w praktyce, w sytuacjach, kiedy pojawiają się dylematy… Poczucie strachu, niepewności, okazuje się, że od deklaracji do implementacji jest daleka droga – powiedziała dyrektor placówki Barbara Dubaniowska.

 

fot. A. Czereba (9).jpeg

 

- Kiedy i jak uczyć wartości, by młode pokolenie wyrosło na osoby świadome nie tylko ich znaczenia, ale przede wszystkim żyło w zgodzie z ich przekazem? To czy młody człowiek osiągnie wysoki poziom rozwoju psychicznego, duchowego i intelektualnego, w dużej mierze zależy od ludzi, których spotyka na swojej drodze. Dlatego przed nami, nauczycielami, stoi zadanie, by wyposażyć dzieci w wiedzę i taki system wartości, który pozwoli dokonywać mądrych wyborów, podejmować trafne decyzje i w zgodzie z samym sobą, i z korzyścią dla innych (…) – dodała szefowa placówki.

 

fot. A. Czereba (7).jpeg

 

Oficjalnego nadania imienia przedszkolu dokonał dowódca 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich płk Marcin Dusza. Przekazując symbole podhalańczyków – kłobuk strzelecki, ciupagę oraz proporzec 5. BSP, przypomniał zawołanie gen. Galicy: Kieby co, kany co, abo co, to my som – zapewniając, że zgodnie z jego brzmieniem zawsze są gotowi do pomocy placówce i jej małym wychowankom.

 

fot. A. Czereba (16).jpeg

 

Nieodłączną częścią podobnych uroczystości jest blok artystyczny w wykonaniu najmłodszych uczestników wydarzenia. Urocze przedszkolaki pod opieką przejętych wychowawczyń odśpiewały hymn narodowy, a następnie recytując, tańcząc i śpiewając, na przemian wzruszały lub bawiły zgromadzonych gości.

 

fot. A. Czereba (10).jpeg

 

Po zakończeniu części artystycznej przyszedł czas na gratulacje i życzenia. Prezydent Wojciech Bakun, wręczając dyrektor placówki herb nadsańskiego grodu, podkreślił, iż z wielkim uznaniem przyjął wiadomość o nadaniu przedszkolu nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich. Włodarz przyznał, że taki patron, to niewątpliwy zaszczyt nie tylko dla dyrekcji i rodziców, ale i dla samych przedszkolaków.

 

 

 

 

- 5. Batalion Strzelców Podhalańskich to jednostka o bogatej historii oraz wspaniałych tradycjach sięgających początku XX wieku. Jestem przekonany, że przedszkole noszące imię tak wspaniale zapisanej na kartach przemyskiej historii placówki, będzie odpowiednio kształtować postawę młodych pokoleń w duchu miłości i szacunku do ojczyzny i drugiego człowieka – powiedział Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun.

 

 

 

 

Przedszkole Miejskie nr 12 - zanim zostało przeniesione do budynku przy Grunwaldzkiej - tego samego, w którym od lat mieści się Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu, zajmowało obiekt przy ul. Dolińskiego. Jednak budynek, w którym mieściła się placówka, wymagał gruntownego remontu. Jego stan techniczny był fatalny, a ewentualne prace modernizacyjne, okazały się być zupełnie nieopłacalne. W związku z tym, podjęto decyzję o przeniesieniu placówki. Na potrzeby przedszkola zostały wyodrębnione pomieszczenia w osobnym sektorze, który już w pierwotnych planach budynku przeznaczony był właśnie na przedszkole. Sektor ów stanowi wyodrębnioną część, a maluchy wraz z rodzicami wchodzą do niego niezależnym wejściem.  

 

 

 

tekst i zdjęcia: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 18-05-2019 14:37
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 19-05-2019 14:51