13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sport dla Wszystkich - nabór ofert na dofinansowanie zadań

Minister Sportu i Turystyki ogłosił kolejny nabór ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Jednym z zadań realizowane w ramach konkursu jest upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne
tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 31 maja 2019 roku.. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 16 sierpnia 2019 r.

Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe warunki znajdują się na stronie: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2553,Program-Sport-dla-Wszystkich-w-ramach-upowszechniania-sportu-w-spoleczenstwie-po.html

Przygotowała M. Kroczek Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 17-05-2019 19:33