7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyedukuj się Kulturowo!

CK logo.jpeg

Centrum Kulturalne jest już po raz drugi jednym z 16 beneficjentów programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, będąc tym samym jedynym operatorem programu w województwie podkarpackim!

 

Realizowany będzie w latach 2019-2021, a jego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszanie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji.

 

bmk_logo_WSPOLWYSTEPOWANIE_RGB.jpeg

 

„BARDZO MŁODA KULTURA” zawiera koncepcję realizacji następujących elementów:

  • Prowadzenie spotkań organizacyjnych, informacyjnych i integracyjnych skierowanych do animatorów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych.
  • Organizowanie szkoleń i warsztatów dla wymienionych wcześniej przedstawicieli.
  • Prowadzenie tzw. konkursów regrantingowych skierowanych do osób biorących udział we wcześniejszych działaniach.
  • Przeprowadzenie diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową (identyfikacja podmiotów zajmujących się tego typu działalnością w regionie, określenie relacji występujących pomiędzy nimi, potencjałów i ograniczeń) oraz przedstawianie ich wyników.
  • Utworzenie portalu związanego z edukacją kulturową w regionie.

 

 

Dzięki temu uczestnicy programu będą mogli realizować swoje autorskie projekty z zakresu edukacji kulturowej. Zestaw powyższych komponentów realizowany będzie w każdym roku trwania zadania.

 

bmk_plakat_informacyjny pasek.jpeg

 

 

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

 

- 22 maja o godzinie 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy (dla powiatów dębickiego, jasielskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego),

► 24 maja o godzinie 16:30 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu (dla Przemyśla i powiatów przemyskiego, jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego),

- 25 maja o godzinie 12:00 w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu (dla Tarnobrzega i powiatów mieleckiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego),

- 27 maja o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli (dla powiatów stalowowolskiego i niżańskiego),

- 31 maja o godzinie 16:00 w Rzeszowskim Domu Kultury – filia Słocina (dla Rzeszowa i powiatów rzeszowskiego, łańcuckiego, leżajskiego, brzozowskiego),

- w Sanoku* (dla Krosna i powiatów leskiego, bieszczadzkiego, sanockiego, krośnieńskiego).

 

*Dokładne miejsce oraz godzinę podamy w późniejszym terminie. Prosimy też śledzić stronę internetową www.ck.przemysl.pl

 

bmk_plakat_informacyjny_2019.jpeg

 

UWAGA! Warunkiem przystąpienia do konkursu regrantingowego jest uczestnictwo w jednym spotkaniu informacyjnym oraz w dwóch warsztatach. Szczegóły w regulaminie i karcie zgłoszenia znajdujących się na stronie CK: https://ck.przemysl.pl/ck/centrum-kulturalne-w-przemyslu-ponownie-operatorem-bardzo-mlodej-kultury.html (termin, miejsce oraz temat warsztatu w Sanoku podamy w terminie późniejszym).

Na spotkania informacyjne nie ma karty zgłoszenia.

 

 

Bardzo Młoda Kultura w latach 2016-2018 w województwie podkarpackim to:

- 223 000 zł na projekty regrantingowe,

- 219 uczestników warsztatów,

- 39 przeprowadzonych warsztatów,

- 21 zrealizowanych projektów,

- 17 miejscowości, w których odbyły się projekty,

- 12 spotkań informacyjno-sieciujących,

- 3 raporty diagnostyczne,

- 3 publikacje,

- 1 Podkarpacka Giełda Projektów, pierwsze i dotąd jedyne tego typu wydarzenie w województwie.

 

 

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

 

CK logo.jpeg

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Sylwia Błaut-Kowalczyk – s.blaut@ck.przemysl.pl, ;

tel. 16 678 20 09 w. 503, 537 808 553

Łukasz Kisielica - l.kisielica@ck.przemysl.pl, tel. 16 678 20 09 w. 531

 

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 15-05-2019 15:19
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 27-05-2019 08:46