5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Znamy już skład Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 kwietnia 2019 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów na członków Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji. Łącznie zgłoszono 7 kandydatów, w tym 2 osoby wskazane przez mieszkańców miasta i 5 osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

Osoby wskazane przez mieszkańców miasta Przemyśla:

1) Pani Anna Hayder,
2) Pan Andrzej Szopa.

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe:

1) Pani Helena Warda – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Przemyślu,
2) Pani Jadwiga Maszczak – Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu,
3) Pan Maciej Krzywka – Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
4) Pani Elżbieta Grodecka – Zarząd Główny Polskiego Związku Wschodniego,
5) Pani Anna Ekiert – Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Zgodnie z § 7 ust. 4 uchwały Nr 173/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania Przemyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu z późn. zm., w przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów niż mandatów do obsadzenia (15), powołanie członków Rady następuje spośród osób zgłoszonych.

 

Gratulujemy nowym członkom Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji, życzymy wielu udanych pomysłów i owocnej współpracy z władzami Miasta Przemyśla.

 

PDF  Zarządzenie Nr 158/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl