15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pielęgniarstwo wraca do Przemyśla

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu jest w trakcie procesu uzyskiwania pozwolenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  na otwarcie studiów I pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na kierunku „Pielęgniarstwo” .

 

pielegniarstwo-gł.jpeg

 

Planowany kierunek służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Przemyśla oraz Podkarpacia i jest racjonalną odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rynku pracy na osoby o tego rodzaju kwalifikacjach zawodowych. Absolwenci będą mieli możliwość otrzymania dobrze płatnej pracy w regionie, w kraju i poza jego granicami.

 

Pielęgniarstwo to kierunek adresowany do młodzieży i dorosłych z Przemyśla, powiatu przemyskiego, powiatów ościennych, województwa podkarpackiego, a także kandydatów z zagranicy. Program kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest zgodny z misją PWSW w Przemyślu – zakłada ona praktycznienie programów studiów, zatem dostosowanie form i treści nauczania do praktycznego charakteru zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Program ten jest realizowany w oparciu o obowiązujące standardy kształcenia dla kierunków medycznych ustalone przez Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Koncepcja kształcenia na kierunku  Pielęgniarstwo w PWSW w Przemyślu jest zgodna z oczekiwaniami pracodawców, jest skoncentrowana na rezultatach kształcenia zgodnych z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji i daje gwarancję profesjonalnego wykonywania zawodu, dzięki łączeniu kompetencji zawodowych oraz umiejętności kreatywnego rozwoju zawodowego.

 

 

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki na w/w kierunku studiów, zapraszamy do kontaktu:

► telefon: 16 735 52 12

► e-mail.: drw@pwsw.pl

 

pielegniarstwo.jpeg

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 10-05-2019 09:35
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 10-05-2019 09:36