19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie zespołu ds. zmiany granic miasta

7 maja br. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ds. zmiany granic Miasta Przemyśla. Jest to wstępny etap prac analitycznych, którego celem jest wypracowanie propozycji rozwiązań zmierzających do poszerzenia powierzchni Miasta.

Zespół został powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta w kwietniu br., a w jego skład wchodzą zarówno radni Rady Miejskiej w Przemyślu, jak i urzędnicy odpowiedzialni za różne sfery działania Urzędu. Pracami zespołu kieruje Robert Gawlik Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. W drugim spotkaniu uczestniczył także Prezydent Miasta Wojciech Bakun.

fot. A. Czereba (1).jpeg

Na obecnym etapie rozważane są różne warianty zmiany granic, jednocześnie prowadzone są prace analityczne i gromadzone są dane, które mają pomóc określić kierunki terytorialne tych zmian. Prezydent wyraźnie zaznaczył, że podjęcie formalnych kroków będzie połączone z szerokimi konsultacjami, bezpośrednimi spotkaniami i rozmowami z mieszkańcami sołectw, tak aby jasno przedstawić zarówno korzyści, jak i poznać zagrożenia wynikające ze zmian terytorialnych. W ramach zespołu działają dwie grupy - zajmująca się stroną techniczną i analizą stanu oraz członkowie odpowiedzialni za przygotowanie konsultacji i promocję działań zespołu.

Następne spotkanie zespołu zostało zaplanowane na czerwiec br.
fot. A. Czereba (6).jpeg

fot. A. Czereba (8).jpeg

tekst: Witold Wołczyk

zdjęcia: Agata Czereba

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 09-05-2019 15:27