6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyła się konferencja w ramach kampanii „Krajobraz mojego miasta”

8 maja 2019 r. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja będąca integralną częścią ogólnopolskiej kampanii „Krajobraz mojego miasta”. Podczas spotkania rozmawiano parkach kulturowych oraz o gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu.

 

Spotkanie otworzyły wystąpienia: Wojewody Podkarpackiego - dr Ewy Leniart, Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa - Bartosza Skaldawskiego, Prezydenta Miasta Przemyśla - Wojciecha Bakuna oraz Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej - Jana Jarosza.

 

fot. A. Czereba (1).jpeg

 

Środowe spotkanie było pretekstem do omówienia warunków do powołania w naszym mieście Parku Kulturowego. Park kulturowy jest rozwiązaniem, które coraz częściej wdrażane jest na terenie naszego kraju. Pozwala ono na uporządkowanie chaosu reklamowego, ujednolicenie małej architektury i odsłonięcie zabytkowej przestrzeni. Umożliwia też wyznaczanie standardów dotyczących umieszczania reklam i ogłoszeń przez przedsiębiorstwa i firmy usługowe funkcjonujące na terenie Parku.

 

fot. A. Czereba (2).jpeg

 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wielu ekspertów, m.in.: Annę Fortunę-Marek - Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie, która przedstawiła prezentację pt. „Park kulturowy jako forma ochrony i zarządzania dziedzictwem”, dr Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej opowiedział o „Planie ochrony parku kulturowego Stare Miasto w Krakowie na tle sytuacji parków kulturowych w Polsce”, Beata Kot - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu przedstawiła „Program scenografii miasta Przemyśla w kontekście tworzonego parku kulturowego”, natomiast Marta Rymar - Krośnieński Miejski Konserwator Zabytków opowiedziała o metodach działań konserwatorskich na rzecz ochrony zabytkowej przestrzeni miejskiej w kontekście współczesnych uwarunkowań funkcjonalnych na przykładzie miasta Krosna. Blok prelekcyjny zamknął Bartosz Pobudny - zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Rzeszowie, który przedstawił zgromadzonym prezentację pt.: „Reklama wczoraj i dziś. Doświadczenia z lat 30 XX w. i współczesne dobre praktyki”.

 

fot. A. Czereba (8).jpeg

 

Konferencja zorganizowali: Konserwator Zabytków oraz Wojewoda Podkarpacki, przy merytorycznym wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

 

 

 

1.jpeg

 

Kampania „Krajobraz mojego miasta” to akcja społeczna prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej celem jest zachęcanie do wprowadzania zmian w estetyce polskich miast przede wszystkim samorządowców, ale i społeczeństwa oraz profesjonalistów związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej. Kampania kształtuje odpowiedzialną i aktywną postawę dbałości o wspólną przestrzeń miejską.

 

Głównym narzędziem kampanii jest film „Krajobraz mojego miasta”, który diagnozuje najczęstsze problemy polskich miast i pokazuje, jak sobie z nimi radzić. Zwraca uwagę na reklamowy chaos, konieczność dbania o miejską zieleń, w tym zabytkową, ochronę dziedzictwa oraz miejsc pamięci czy też na estetykę małej architektury, ulic i ogrodzeń. Drugim ważnym nośnikiem idei kampanii jest film „Piękne, polskie, drewniane”. W materiale filmowym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia. jest apelem do władz samorządowych, by nieustannie i intensywnie działały w kwestii ochrony architektury drewnianej.

 

2.jpeg

 

Oba filmy, a także wiele innych praktycznych materiałów i informacji nt. kampanii oraz działań, jakie warto podejmować na rzecz krajobrazu znaleźć można na https://www.krajobrazmojegomiasta.pl.

 

 

publikacja/zdjęcia: Agata Czereba

materiały: krajobrazmojegomiasta.pl

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 09-05-2019 10:14
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 10-05-2019 08:16