12 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

“Wykwalifikowani – na rynku pracy poszukiwani” – trwa nabór chętnych do udziału w projekcie

Firma „O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
zaprasza do udziału w projekcie:

 

Wykwalifikowani - na rynku pracy poszukiwani”

 

wykwalifikowani na rynku.jpeg

 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poprawa sytuacji na rynku pracy  u 84  (u 51 kobiet/33 mężczyzn) osób młodych zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego.

 

Zapraszamy do udziału osoby w wieku od 18 do 29 lat:
- zamieszkujące województwo podkarpackie wyłącznie powiaty: łańcucki, przeworski, jarosławski, przemyski, sanocki, krośnieński, m. Krosno,
- osoby  zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno - gospodarcze: Łańcut, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl, Sanok, Krosno,
- bierne zawodowo, nie uczestniczące w szkoleniu i kształceniu,
- zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno- prawnych, tzw. ubogich pracujących.

 

Szczególnie zapraszamy do udziału osoby:
- o niskich kwalifikacjach
- odchodzące z rolnictwa lub członkiem rodziny odchodzącej z rolnictwa
- kobiety i osoby niepełnosprawne

 

W ramach projektu Uczestnikom Projektu oferujemy:

 • IPD
 • Warsztaty planowania kariery zawodowej
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy dla 76 UP.
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe
 • 3-miesięczne płatny staż zawodowy dla 76UP.

 

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę
 • materiały szkoleniowe
 • stypendium szkoleniowe
 • płatny staż
 • zwrot kosztów dojazdu
 • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje       

 

Planowane efekty:

 • 26 osób poniżej 30 lat, uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • Minimum 39% osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3)
 • Minimum 27% osób po zakończeniu udziału w projekcie poprawi swoją sytuację na rynku pracy


 

wykwalifikowani na rynku plakat.jpeg

 

 

Wartość projektu: 928 971,30 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 782 937,01 zł

 

Kontakt:
tel.: 665-990-221
E-mail:

 

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2019 r.- 31 października 2019 r.

 

Spełniasz powyższe kryteria?

 

Zapisz się już dziś!

 

 

Projekt : „Wykwalifikowani - na rynku pracy poszukiwani” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 08-05-2019 15:01
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 08-05-2019 15:10