18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - Oferta MKS "POLONIA" Przemyśl

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

 

Do Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Miejski Klub Sportowy „POLONIA” Przemyśl  z siedzibą w Przemyślu. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

 

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Miejskiemu Klubowi Sportowemu „POLONIA” Przemyśl realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych pt.: „JUBILEUSZ 110-LECIA POLONII PRZEMYŚL” z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 3.000 zł.

 

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyśla, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

 

Uwagi można składać do dnia 14 maja 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PDFOferta MKS POLONIA Przemyśl.pdf
PDFOgłoszenie.pdf
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 07-05-2019 16:08
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 09-05-2019 12:12