13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Podkarpacka Akademia Zawodowców”

OK Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Podkarpacka Akademia Zawodowców”. Jego celem jest podniesienie  zdolności do zatrudnienia 288 osób, które zamieszkują lub uczą się w województwie podkarpackim.

loga_cjo.jpeg

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy  288 osób w wieku powyżej 29 roku życia, w tym 273 osób bezrobotnych, 15 biernych zawodowo, 52 rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do 2 ha zamierzających odejść z rolnictwa, zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, należące do co najmniej jednej z następujących grup: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, kobiety, osoby po 50 roku życia.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2019 do 31.08.2020

W ramach projektu zapewniamy:

• Wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy
• Stypendia szkoleniowe oraz stażowe
• Catering w trakcie szkoleń zawodowych
• Zwroty kosztów dojazdów dla 50 % Uczestników/Uczestniczek Projektu odbywających zajęcia poza miejscem zamieszkania
• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 15 % Uczestników/Uczestniczek Projektu
• Materiały szkoleniowe

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje:

1. Identyfikację potrzeb z opracowaniem/aktualizacją IPD (4,5 godz.)
2. Szkolenia/kursy prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych (80 godz.)
3. Egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez uprawnioną instytucję
4. Staże zawodowe (3 – lub 6 – miesięczne)
5. Pośrednictwo pracy (6 godz.)

KONTAKT:
E-MAIL:
TEL: 572 030 582
WWW.PROJEKTYOKCJO.PL/PODKARPACKA-AKADEMIA-ZAWODOWCOW

Wartość projektu: 3 942 967,46 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 351 522,34 zł

 

cjo_logo.jpeg podkarpacka_Akademia_Zawodowców_logo.jpeg

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 06-05-2019 12:34