7 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uwaga! Przedłużono termin rekrutacji pracodawców do projektu "Nowe umiejętności - nowe perspektywy"

Jak informuje Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego, wydłużony został termin składania przez pracodawców Wniosków o przyjęcie na staż w ramach projektu "Nowe umiejętności - nowe perspektywy".

 

Rekrutacja potrwa do dnia 10 maja 2019 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne, w tym Wniosek o przyjęcie na staż dostępne są na stronie internetowej www.noweperspektywy.parr.pl w zakładce "Pliki do pobrania".

 

Organizator oferuje:

 • 6-miesięczne staże w pełni finansowane ze środków UE
 • wynagrodzenie do 500 zł dla opiekuna stażysty
 • opłacenie badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW stażysty

 

Jednocześnie PARR S.A. przypomina, iż pracodawcą przyjmującym na staż Uczestnika Projektu może być przedsiębiorca, który spełnia łącznie wszystkie następujące kryteria:

 • ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podkarpackiego
 • nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości
 • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych i nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie w okresie 365 dni przed złożeniem Wniosku o przyjęcie na staż
 • nie zalega z opłatami z tytułu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS
 • zobowiąże się do zatrudnienia Uczestnika Projektu, po zakończeniu przez niego stażu, na okres co najmniej 3 miesięcy, na podstawie umowy o pracę, przynajmniej na ½ etatu.

 

Wniosek o przyjęcie na staż należy wypełnić komputerowo oraz złożyć osobiście lub pocztą/kurierem do Biura Projektu we wskazanym terminie.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych pracodawców !!!

 

 

parr logo.png

 

Biuro Projektu:

 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 22), 37-700 Przemyśl

tel. (16) 633 63 88, wew. 5, kom. (+48) 881 363 197

 

 

achievement-3408115_960_720.jpeg

 

Biuro Projektu mieści się w budynku dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 24-04-2019 14:29