4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie na spotkanie dotyczące konkursu w ramach działania 9.3 "Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych"

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie zaprasza na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego konkursu w ramach Osi Priorytetowej IX "Jakość edukacji i kompetencji w regionie", działania 9.3 "Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

parr logo.png

 

W ramach konkursu wnioski mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), z zastrzeżeniem, że Wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła językowa posiadająca odpowiedni potencjał i doświadczenie tj.:

 

  • posiada siedzibę lub oddział regionalny na terenie województwa podkarpackiego;
  • w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku zrealizowała kursy językowe dla co najmniej 200 osób na terenie województwa.
  • zatrudnia lub systematycznie współpracuje na terenie województwa podkarpackiego z co najmniej 3 lektorami, z których każdy posiada minimum 300 godzin doświadczenia w nauczaniu języka obcego, zebrane w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu w ramach powyższego konkursu można realizować szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych.

 

UWAGA! W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji językowych. Szkolenia obejmują wyłącznie języki: angielski, niemiecki lub francuski.

 

Konkurs został ogłoszony 29 marca 2019 r., zaś możliwość finansowania powyższych działań istnieje od dnia ogłoszenia naboru do 30 czerwca 2021 r. Biorąc jednak pod uwagę procedurę oceny formalnej i merytorycznej, ewentualne negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie przez Projektodawców dokumentów wymaganych do zawarcia umowy, rozstrzygnięcie konkursu planuje się na lipiec 2019 r.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 29 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r.

 

 

parr logo.png

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będzie  można uzyskać na spotkaniu informacyjnym,

które odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 

w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

(Przemyśl, ul. Ks. Piotra Skargi 7/1)

 

parr z.jpeg

 

Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu należy zgłaszać telefonicznie do 24 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00. pod nr tel. 16 633 63 88 wew.1.

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 17-04-2019 15:19
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 17-04-2019 15:21