14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie terytorialsów w (SRO) stałym rejonie odpowiedzialności

   Szkolenia w tzw. „stałych rejonach odpowiedzialności” (SRO) poza rejonami poligonów i wojskowych placów ćwiczeń to istota formacji OT na całym świecie. Są one prowadzone głównie w miejscowościach i na szlakach komunikacyjnych. Jednym z celów tych szkoleń jest poprawa świadomości społeczności i poznanie uwarunkowań terenu oraz zabudowy przez żołnierzy.
   W Wojskach Obrony Terytorialnej stanowią one praktyczny wymiar tzw. „mobilności szkoleniowej”, czyli zdolności szkolenia kompanii lekkiej piechoty na terenie powiatu, który jest jej rejonem działania.
   W WOT pierwszą brygadą, która zapoczątkowała prowadzenie szkoleń w SRO była 3 Podkarpacka Brygada OT. To w oparciu o doświadczenia tej brygady została wypracowana procedura planowania, organizacji i prowadzenia tego typu szkoleń. Szkolenie w SRO to nie tylko wykorzystywanie terenu, ale także obiektów cywilnych, jak np. strzelnice.
 

 

   W ubiegłą niedzielę 2 kompania lekkiej piechoty tzw. (Przemyska Miejska) szkoliła się na terenie byłego szpitala wojskowego przy ul. Słowackiego wraz z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Wspólne ćwiczenia są możliwe dzięki porozumieniu o współpracy, do którego podpisania doszło końcem marca br. przez Dowódcę 3PBOT płk Dariusza Słotę i Komendanta BiOSG płk SG Roberta Rogoza. Przedmiotowe porozumienie określa m.in. wspólne działania i przedsięwzięcia szkoleniowe w celu wsparcia efektywnego wykonywania zadań ustawowych.

Tekst: DWOT / Maciej J. Szeremeta - OZK w/m
Zdjęcia i Publikacja: Maciej J. Szeremeta - OZK w/m


Opublikował: Maciej Szeremeta | Data publikacji: 17-04-2019 09:15
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 19-04-2019 11:38