20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sytuacja w przemyskich placówkach oświatowych 15 kwietnia

Podobnie jak w ubiegłym tygodniu również w poniedziałek 15 kwietnia br. w 27 placówkach oświatowych spośród 32 prowadzonych przez Miasto Przemyśl trwa strajk pracowników oświaty. Bez przeszkód odbył się pierwszy dzień egzaminów ósmoklasisty w przemyskich szkołach podstawowych.

Egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego odbyły się w szkołach: SP 1, SP 4, SP 5, SP 6, SP 11, SP 14, SP 15, SP 16, Zespole Szkół Ogólnokształcących  Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych Nr 1 i 2.

15 kwietnia we wszystkich 27 placówkach oświatowych 208 nauczycieli oraz kadra kierownicza, na zwolnieniu lekarskich przebywało 110 nauczycieli. W przedszkolach i szkołach, w których trwa protest zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi objętych było 256 dzieci.

Witold Wołczyk

rzecznik prasowy

Urząd Miejski w Przemyślu

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl