Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) możecie Państwo przekazać 1% swojego podatku dochodowego od osób fizycznych, zamiast fiskusowi, wybranej organizacji pożytku publicznego. Poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Przemyśla.

Jednocześnie informujemy, iż przekazywaniem 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zajmuje się Urząd Skarbowy. Podatnik wskaże jedynie w swoim rocznym PIT, którą organizację chce wesprzeć, wpisując jej numer KRS i przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1 %.

Uwaga!

Na stronie Biuletynu Informacj Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajduje się aktualny wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

PDFOPP uprawnione do 1% za rok 2014 (84,52KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-07-2007 13:15 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 25-01-2015 16:44

Na skróty