24 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie Przemyskiej Akademii Talentów

Przemyska Akademia Talentów to forma wsparcia publicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl.  Ogólne ramy ustalone zostały w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r.  W bieżącym roku szkolnym 2018/19 na terenie naszego miasta realizowanych jest 11 projektów na wszystkich etapach edukacyjnych, od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne, łącznie uczestniczy blisko 300 zdolnych uczniów przemyskich publicznych szkół i przedszkoli.

 

Dzięki dodatkowym środkom finansowym możliwa jest realizacja interesujących zajęć pozalekcyjnych rozwijających m.in. uzdolnienia artystyczne. Programy zajęć są dostosowane do konkretnych uczniów, tak aby móc wspierać w osiągnięciach na określonym etapie edukacji. Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu pełni rolę koordynatora.

 

Placówki realizujące obecnie PAT to: Przedszkole nr 9 i Przedszkole nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 11, SP nr 14, SP nr 15,  SP nr 16,  ZSO nr 2 oraz I i II Liceum Ogólnokształcące.

 

 

A tak wygląda realizacja zajęć w poszczególnych jednostkach:

 

W Przedszkolu nr 9 w ramach programu działa zespół ,,Płomyczki” mający na swoim koncie  występy m.in.: o tematyce niepodległościowej dla rodziców oraz uczniów z partnerskiej placówki - Szkoły Podstawowej nr 5 w Przemyślu czy  udział w warsztatach muzyczno- ruchowych  z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki. Obecnie prowadzone są próby przedstawienia pt. ,,Śpiące kwiatki” z wykorzystaniem muzyki klasycznej, w tym utworów P. Czajkowskiego. Program ten zostanie przedstawiony w miesiącu maju z okazji Dnia Matki oraz w czerwcu podczas gali finałowej PAT. Nauczycielem prowadzącym jest p. Dagmara Krzeszowska.

 

pm9.jpeg

 

W Przedszkolu nr 3 z inicjatywy Magdaleny Owsięgi-Antochów  powstał Taneczny Zespół Przedszkolny „Kropka”. Debiutem zespołu była prezentacja podczas Wiosennego Przeglądu Tanecznego w Szkole Podstawowej nr 15  w Przemyślu. Znaczącym sukcesem okazał się występ podczas Artystycznych Przeglądów Przedszkolnych w Centrum Kulturalnym w Przemyślu, gdzie wyróżniono pomysł, kreatywność i pracę małych „Kropek”.  Dzieci zaprezentowały Musical „Barbie Love Story”. Musical powstał w ścisłej współpracy z Joanną Wiśniowską (nauczycielką j. angielskiego). Mając na względzie zainteresowanie musicalem oraz pochlebne oceny, zespół został zgłoszony do 41 Konfrontacji Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Tańcowały dwa Michały”, odbywającymi się w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Dzięki wsparciu finansowemu dzieci zostały wyposażone w kostiumy sceniczne, co znacznie wzbogaciło przekaz artystyczny małych tancerzy.  Przygotowujemy się systematycznie i wychodzimy naprzeciw wszelkim okazjom sprzyjającym zaprezentowaniu efektów naszej wspólnej pracy.

 

pm3.jpeg

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 biorący udział w projekcie  „Przemyska Akademia Talentów” i rozwijający swoje muzyczne uzdolnienia w ciągu zaledwie kilku miesięcy pracy pokazali się podczas dwóch koncertów kolęd oraz śpiewali podczas projektu chóralnego w Gersheim w Niemczech. Obecnie przygotowują się do koncertu wiosennego. Cześć młodzieży biorącej udział w projekcie współtworzy również Szkolny Chór „Amantis Cantare.” Prowadzącym jest p. Piotr Szelążek.

 

sp4.jpeg

 

W Szkole Podstawowej nr 5 działa zespół wokalny ,,ARABESKA” pod kierunkiem p. Grażyny Szamli, który w tym roku szkolnym  m.in.: z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotował koncert dla społeczności szkolnej oraz dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 9. Obecnie prowadzone są próby przedstawienia pt. ,,Polska pachnąca bzami” z wykorzystaniem podkładów muzycznych i piosenek. Program ten zostanie przedstawiony w miesiącu maju z okazji  Święta Konstytucji 3 Maja.

 

sp5.jpeg

 

W Szkole Podstawowej nr 11 prowadzona jest praca z dziećmi uzdolnionymi muzycznie – wokalnie  na zajęciach w ramach „Studia Piosenki” pod kierunkiem p. Małgorzaty Jefimow. Soliści, solistki oraz zespoły wokalne odnoszą sukcesy w konkursach, festiwalach piosenek na terenie miasta i w regionie. Uświetniają swoimi występami szereg uroczystości szkolnych, pozaszkolnych. Uczniowie nabywają szczególnych umiejętności zaprezentowania się na scenie, kreatywności, przełamywania niepewności, pokonywania barier nieśmiałości, tremy co wpływa na ogólny ich rozwój.  Czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym szkoły, miasta, regionu. Do najważniejszych przedsięwzięć należą m.in.: występy na Zamku Kazimierzowskim w ramach międzynarodowego projektu wymiany uczniów i nauczycieli „Erazmus” oraz udział w III edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej pt.: „Z pieśnią do Niepodległości” organizowanego  MDK w Przemyślu czy udział w eliminacjach powiatowych Konkursu Piosenki „Śpiewaj razem z nami” organizowanego przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

 

sp11.jpeg

 

W Szkole Podstawowej Nr 14 prowadzone są zajęcia teatralne w grupie „Teatr Impro 14” skupiającej około 22 uczniów z klas 4-8. Uczestnicy poznają różne tajniki teatralne, techniki teatru improwizacji, nowoczesne formy teatru: performens i happening. Rozbudzają i pogłębiają wyobraźnię i fantazję w poszukiwaniu rozwiązań plastyczno-teatralnych. Grupa teatralna występuje  w happeningach szkolnych,  performensach zarówno w szkole jak i poza nią, uczestniczyła także w wyjazdowych warsztatach teatralnych w Krakowie. Opiekunem grupy jest p. Elżbieta Dębicka.

 

sp14.jpeg

 

W Szkole Podstawowej nr 15 pod kierunkiem p. Łukacza Cebeńko prowadzone są zajęcia wokalno-muzyczne. Stałym elementem są różnorodne ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne i tekstowe. W głównej mierze dzieci skupiają się na przygotowaniach do konkursów, występów na terenie miasta, a jest ich dosyć dużo m.in.: konkurs „Wygraj sukces”, „Śpiewaj razem z nami”, „Szkolne Prezentacje Artystyczne”, koncerty papieskie, konkursy kolęd, koncerty w MDK, na Rynku Miasta. Efektami są również nagrody i wyróżnienia uczniów, promocja szkoły oraz coraz więcej otrzymywanych zaproszeń na imprezy organizowane przez inne instytucje.

 

sp15.jpeg

 

W Szkole Podstawowej nr 16  jest realizowany projekt pt.: „Akademia Musicalowa”. Osobą prowadzącą jest p. Joanna Cioch. Docelowa grupa to uczniowie od czwartej klasy szkoły podstawowej do uczniów klasy 3 gimnazjum. Wybitnie utalentowani uczniowie oraz „potencjalne talenty” rozwijają swoje zdolności wokalne poprzez systematyczne i ciekawe ćwiczenia emisyjno – dykcyjne, poprzez zetknięcie się z różnorodnym repertuarem. Jest czas  na swobodną i podporządkowaną ekspresję twórczą, na „śpiewanie ciałem”, na  kreatywność w tworzenie małej choreografii i pracę z mikrofonem. Jest czas na pisanie  krótkich scenariuszy scalających piosenki tworząc „swój” musical. Ćwiczenia takie ukazują czasem niezwykle zdolne muzyczne, a nieśmiałe dzieci. Najzdolniejsi uczestniczą w różnorodnych konkursach miejskich i wojewódzkich (z dużymi sukcesami). Najzdolniejsze wokalistki, które pracują pod moim kierunkiem w szkole piąty rok, wiążą swoją przyszłość z muzyką.

 

sp16.jpeg

 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Szaszkiewicza w Przemyślu prowadzone są o innym charakterze, a mianowicie są to zajęcia plastyczne, na których w ramach PAT pojawia się stała grupa 12 osób. Uczestnicy spotykają się raz lub dwa razy w tygodniu. Nauczycielem prowadzącym jest p. Paweł Łamacz, który jak sam mówi,  może każdej osobie poświęcić dużo więcej czasu niż na tradycyjnej lekcji, a atmosfera jest na tych zajęciach mniej formalna. Uczestnicy malują farbami olejnymi, czasami korzystają z akrylowych,  rysują ołówkiem i kredkami pastelowymi. Oprócz malowania, rysunku i ikonopisarstwa zajmują się także kaligrafią. Młodzież poznaje różne rodzaje pisma gotyckiego, cyrylicy (tej tradycyjnej, jak w latopisach i na ikonach) i hebrajskiego.

 

zso2.jpeg

 

W II Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Kazimierza Morawskiego odbywają się zajęcia teatralne i filmowe. Grupa teatralna przygotowuje spektakle, zapoznaje się ze scenariuszami sztuk teatralnych i przygotowuje adaptacje dzieł literackich. Zajęcia odbywają się regularnie i obejmują podstawowe techniki aktorskie, elementy technik improwizacji oraz zajęcia ruchu scenicznego i emisji głosu.  Grupa teatralno-filmowa realizuje obecnie scenariusz filmu krótkometrażowego oraz prowadzi szkolne audycje radiowe.  Grupa jest zdobywcą kilku nagród:  I Nagroda na VIII Podkarpackich Spotkaniach Teatralnych Zwierciadła w Rzeszowie,  sukcesy w ramach Finału III Podkarpackiego Konkursu "Z książką w tle", który odbył się na dużej scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz podczas jubileuszowego  50 Festiwalu Małych Form Teatralnych w Krakowie. Był to czas wielkich emocji i przeżyć oraz praktyczna lekcja teatru dla uczniów II LO. Młodzież kilkukrotnie wyjeżdżała na spektakle do teatrów zawodowych (Teatr Maska i Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie). Opiekunem grupy i prowadzącym zajęcia jest nauczyciel Rafał Paśko.

 

2lo.jpeg

 

Podobnie w I Liceum Ogólnokształcącym realizowany jest projekt o charakterze teatralnym pod kierunkiem p.Tamary Ryzner. Jest to anglojęzyczny teatr dla uzdolnionych uczniów I LO, który stanowi nietypową przestrzeń do wypowiedzenia się, tworzenia i dalszego rozwoju dla młodzieży. W ramach działań odbywają się warsztaty, uczniowie uczestniczą w przeglądach szkolnych oraz sesjach fotograficznych.

 

 

Przemyska Akademia Talentów to nie tylko zajęcia o charakterze artystycznym. Warto wspomnieć, że w dniu 20 grudnia 2018 r. w gmachu  Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej odbył się Festiwal Przyrodniczy dla reprezentantów klas III gimnazjów przemyskich oraz ich opiekunów – nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.  Zadaniem tego festiwalu było promowanie wartości i atrakcyjności nauk przyrodniczych: geografii, biologii, fizyki, chemii, matematyki oraz docenienie 18 – letniego dorobku szkół gimnazjalnych. Organizatorzy chcieli  ponadto w sposób ciekawy i humorystyczny, poprzez współpracę, a nie rywalizację, docenić aktywność i kreatywność młodych ludzi – w duchu integracji. Uczestnikami było ok. 50 uczniów reprezentujących prawie wszystkie klasy gimnazjalne w Przemyślu. Na początku programu p. Teresa Krasnowska (filozofka przyrody), wygłosiła wykład na temat niedocenianych możliwości naszego mózgu i wartości procesu uczenia się. Następnie odbył się efektowny pokaz „Chemia magii, magia chemii” inspirowany przygodami Harrego Pottera pod kierownictwem p. Agaty Zięby-Warcholak oraz jej zespołu asystentów z Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO. Kolejną atrakcją był konkurs wiedzy przyrodniczej: zespoły składające się z uczniów z różnych szkół rozwiązywały zadania z w/w 5 przedmiotów przyrodniczych. Za każde rozwiązane zadanie otrzymywali 1/5 hasła. W efekcie każda drużyna po rozwiązaniu wszystkich zadań układała na podłodze właściwe hasła.  Głównym organizatorem i pomysłodawcą festiwalu jest p. Joanna Markin z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu. Jeszcze w tym roku szkolnym odbędzie się zorganizowana w partnerstwie z PWSW w Przemyślu oraz UJ w Krakowie druga część festiwalu, a tym razem planowany jest  festiwal humanistyczny pod tytułem: "Tożsamość człowieka przyszłości: między fikcją a rzeczywistością".  Uczestnikami będą  uczniowie szkół średnich . Celem będzie pokazanie, czym są i do czego służą nauki humanistyczne, że to nie tylko nudna literatura, ale także psychologia, obrona praw człowieka, opowieść o życiu, wybór pomiędzy wirtualnym światem, a rzeczywistością. 

 

Podsumowanie tegorocznych projektów będzie miało miejsce we współpracy z Przemyskim Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, na uroczystej Gali PAT w dniu 6 czerwca 2019. W ramach zadań wynikających z Uchwały Rady Miejskiej będzie sporządzony przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną również stosowny miejski raport uzdolnień.

 

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie na spotkaniach roboczych wyrażali nadzieję, że w kolejnych latach pomysł Przemyskiej Akademii Talentów będzie kontynuowany i to jeszcze w większym zakresie. Podobne programy wsparcia realizowane są w wielu miastach już od dłuższego czasu.

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 09-04-2019 09:43
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 10-04-2019 11:03