8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Narada z dyrektorami w sprawie strajku

2 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim odbyła się narada z dyrektorami przemyskich placówek oświatowych poświęcona planowanemu na 8 kwietnia strajkowi nauczycieli. W imieniu samorządu – organu prowadzącego -  informacje przekazał Sekretarz Miasta Dariusz Łapa oraz pracownicy Wydziału Edukacji z Naczelnik Elżbietą Tarnawską.

Sekretarz Miasta oraz Naczelnik Wydziału przedstawili informacje przekazane na spotkaniu z wojewodą podkarpackim oraz Podkarpackim Kuratorem Oświaty odbywającym się 1 kwietnia. Główny nacisk i przekaz dotyczył obowiązku zapewnienia podczas strajku opieki dzieciom i młodzież w przedszkolach oraz szkołach spoczywający na dyrektorach placówek oświatowych.

narada_dyrektorzy_3.jpeg

Pracownicy Urzędu odpowiedzialni za oświatę zwrócili uwagę dyrektorów na dopilnowanie, aby wszystkie procedury związane ze strajkiem zostały dochowane przez związki organizujące protest, aby nie narazić się na jakiekolwiek konsekwencje z tym związane.

Natomiast kierujący szkołami zgłaszali przede wszystkim wątpliwości dotyczące wprowadzonych przez MEN rozwiązań pozwalającymi na uzupełnienie komisji egzaminacyjnych przez nauczycieli innych placówek. Poinformowali również, że jedynie w 4 przedszkolach na terenie Przemyśla referendum strajkowe miało wynik negatywny, pozostałe placówki opowiedziały się za protestem.

narada_dyrektorzy_1.jpeg

Sekretarz Miasta zwrócił się do Dyrektorów o skierowanie prośby do komitetów strajkowych o podanie liczby pracowników biorących w nim udział najpóźniej w piątek 5 kwietnia, co pozwoliłoby na lepsze zorganizowanie opieki nad dziećmi podczas protestu. Przypomniał, że ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wyraźnie określa sprawę wynagrodzenia pracowników biorących udział w strajku – przysługuje im prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Mocno ograniczone możliwości budżetowe naszego miasta nie pozwalają na inną formę rekompensaty, jak w niektórych miastach, chociaż postulaty płacowe pracowników przemyskiej oświaty i cel strajku są zrozumiałe.

Zapowiedział również, że jeżeli prowadzone obecnie rozmowy rządu ze związkami zawodowymi nie dadzą efektu, przewidziane jest powołanie sztabu kryzysowego, który będzie reagował na sytuację w przedszkolach i szkołach.

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 02-04-2019 15:18