4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowa edycja Szkoły Świadomego Planowania Przestrzennego

logoSSPP_2.jpeg

 

Mieszkańcy zadecydują o przeznaczeniu Placu Rybiego.

W dniu 29 marca 2019r. w Przemyślu odbyło się spotkanie w ramach projektu pn. „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0.”, realizowanego przez Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z siedzibą w Cieszynie. Celem spotkania było ustalenie zasad możliwej współpracy przy konsultacjach społecznych w procesie planistycznym, dotyczącym obszaru publicznej przestrzeni miejskiej - Placu Rybiego, dla którego uruchomiono procedurę sporządzenia planu miejscowego „Stare Miasto I”. Oprócz części informacyjnej odbyły się również warsztaty w celu określenia interesariuszy dla  analizowanego obszaru. W spotkaniu uczestniczyli Prezydenci, Sekretarz Miasta, Dyrektor BRMP, Radni Rady Miejskiej, pracownicy BRMP, zaproszeni goście oraz przedstawiciele ze strony partnera projektu Cezary Ulasiński  - Prezes Centrum Doradztwa Strategicznego i Sławomir Tront - P.A. NOVA S.A.  - ekspert ds. planowania przestrzennego.
Wcześniej już w dniu 7 lutego br. odbyło się spotkanie uczestników projektu połączone z wizją w terenie mające na celu zapoznanie się z przestrzenią, która jest objęta procedurą i której będą dotyczyć konsultacje, zebranie informacji o użytkownikach, problemach i wyzwaniach Jest to już drugi projekt, w którym uczestniczy BRMP.  Poprzedni dotyczył miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Monte Cassino 1”.
Projekt „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0.”, podobnie jak pierwsza edycja, zakłada wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w 22 gminach. Projekt motywuje i przygotowuje pracowników administracji samorządowej do wdrożenia pogłębionych konsultacji społecznych (wykorzystujących głównie techniki deliberatywne). Wsparciem zostaną objęte gminy we wczesnych etapach planowania przestrzennego, gdy zwyczajowo nie podejmowano dialogu ze społecznościami lokalnymi.  Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu POWER, działanie 2.19 „Usprawnianie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego”. W ramach projektu pracownicy Biura Rozwoju Miasta Przemyśla zajmujący się planowaniem przestrzennym, konsultacjami społecznymi czy kontaktem z mieszkańcami rozwijać będą  swoje umiejętności w Akademii Konsultacji Społecznych, które odbędą się w maju i czerwcu br.
Już wkrótce spotkamy się na konsultacjach.

BRMP_foto_1.jpeg

BRMP_foto_2.jpeg

Opublikował: Jerzy Ochalski | Data publikacji: 02-04-2019 08:56
Modyfikował: Jerzy Ochalski | Data modyfikacji: 02-04-2019 09:25