6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Wojciech Bakun na I Krajowym Forum Miejskim w Krakowie

Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun bierze udział w 1. Krajowym Forum Miejskim, które przez dwa pierwsze dni kwietnia br. odbywać się będzie w stolicy Małopolski.  Spotkanie stanowi swoistą platformę do debaty o tym, w jaki sposób prowadzić zintegrowaną politykę miejską na różnych szczeblach – zarówno krajowym, jak i zagranicznym.

 

IMG_20190401_102622.jpeg

 

Dwudniowa dyskusja ma być punktem wyjścia do dalszego rozwoju polityki miejskiej w Polsce, w celu lepszego odzwierciedlenia zmieniających się warunków i trendów rozwoju miast nie tylko na poziomie krajowym, ale i europejskim czy globalnym. Jest to głównie związane z chęcią lepszego powiązania krajowej polityki miejskiej z politykami sektorowymi, polityką spójności UE po 2020 r., Celami Zrównoważonego Rozwoju i Nową Agendą Miejską ONZ oraz Agendą Miejską dla Unii Europejskiej.

 

IMG_20190401_102511.jpeg

 

Forum otworzył Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński. Minister Kwieciński w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę sukcesywnej realizacji strategii rozwoju kraju. Wspomniał też o największych przedsięwzięciach, które realizuje polski rząd – m.in. programach rewitalizacyjnych, dla miast średnich, a także o programie Mieszkanie +.

 

- Musimy sprostać wyzwaniom współczesności i dynamicznemu rozwojowi różnych dziedzin życia. Miasta są motorem rozwoju regionalnego, gdyż skupiają najważniejsze funkcje społeczne, ekonomiczne, bytowe i gospodarcze. Potrzeba jest budowa synergii pomiędzy terenami miast i otaczających miasta miejscowości sołectw. Nowa strategia rozwoju kładzie na to ogromny nacisk. – powiedział Minister.

 

 

 

Ważnym akcentem poniedziałkowej debaty było dokonanie oficjalnej inauguracji projektu Human Smart Cities. Podczas forum została też podpisana deklaracja o współpracy na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej.  

 

IMG_20190401_102511.jpeg

 

W spotkaniu biorą udział między innymi: przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego, miast oraz ich stowarzyszeń i związków, przedstawiciele świata nauki, architekci, urbaniści oraz organizacje pozarządowe, a także przedstawiciele rozmaitych instytucji i organizacji międzynarodowych (jak UN-Habitat, Komisja Europejska czy Eurocities).

 

 

 

 

Tekst: Agata Czereba

Zdjęcia: Rafał Porada

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 01-04-2019 14:26
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 01-04-2019 14:39