22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - Oferta Stowarzyszenia Basket Go Przemyśl

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

 

Do Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Basket Go Przemyśl z siedzibą w Przemyślu. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

 

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Stowarzyszeniu Basket Go Przemyśl realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych pt.: „Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Kobiet w koszykówce U-16” z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 2.000 zł.

 

 

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyśla, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

 

Uwagi można składać do dnia 4 kwietnia 2019r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PDFOferta_BASKET_GO.pdf (1,05MB)
PDFOgłoszenie_BASKET_GO.pdf (322,06KB)
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 29-03-2019 10:21
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 29-03-2019 11:01