15 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sukces starań o dofinansowanie "Ekologicznego Przemyśla"

Prezydent Miasta Przemyśla z przyjemnością informuje, że złożone we wrześniu 2018 r. przez Gminę Miejską Przemyśl dwa projekty dotyczące wymiany źródeł ciepła, w wyniku zakończonej oceny zostały wybrane do dofinansowania.

loga_ekologiczny_Przemyśl.jpeg

Wspomniane projekty to:

 • „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” - w ramach poddziałania 3.3.1 RPO WP na lata 2014-2020 - lista rankingowa do pobrania tutaj Całkowita wartość projektu to 12 381 176,16 zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 9 373 538,20 zł
 • Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” (kotły na ekogroszek)” - w ramach poddziałania 3.3.2 RPO WP na lata 2014-2020 - lista rankingowa do pobrania tutaj Całkowita wartość projektu to 486 074,40 zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 379 338,00 zł

Projekt nr 1 pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” dotyczy wymiany źródeł ciepła w 731 gospodarstwach domowych. Dzięki projektowi na terenie Miasta Przemyśla wsparcie uzyska łącznie:

 1. 133 budynki jednorodzinne, które wyposażone zostaną w 133  kotły, w tym:
 • 96 szt. kotłów na gaz
 • 37 szt. kotłów na biomasę,
 1. 41 budynków wielorodzinnych oraz 5 mieszkań indywidualnych, które zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej (w zakresie m.in. budowy/modernizacji przyłączy ciepłowniczych wysoki i niski parametr, budowy węzłów cieplnych, instalacji odbiorczych, adaptacji pomieszczeń na węzeł ciepłowniczy).

Projekt nr 2 pt.  „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek) dotyczy wymiany źródeł ciepła w 27 gospodarstwach domowych. Dzięki projektowi na terenie Miasta Przemyśla wsparcie uzyska łącznie:

 1. 22 budynki jednorodzinne, które wyposażone zostaną w 22 szt. kotłów na ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa,
 2. 1 budynek wielorodzinny, który wyposażony zostanie w 1 kocioł na ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa.

Kolejnym krokiem do realizacji powyższych projektów będzie podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a Zarządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Jednocześnie informujemy, że po podpisaniu ww. umowy będziemy dla Państwa przygotowywali indywidualne umowy określające szczegółowo wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe związane z wymianą i montażem poszczególnych źródeł ciepła. Przedstawimy Państwu również orientacyjny harmonogram realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia.

W związku z tym prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość,  do Wszystkich  osób i wspólnot mieszkaniowych, które zakwalifikowały się do projektu będziemy kierować korespondencję  dot. kolejnych etapów związanych z wdrażaniem projektu.

Należy pamiętać, że „projekt parasolowy” jaki przyjdzie Nam z Państwem wspólnie realizować to duże wyzwanie organizacyjne i jego sprawna realizacja zależy w głównej mierze od dobrej wzajemnej współpracy.

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 27-03-2019 14:44
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 28-03-2019 10:31