9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obrona Terytorialna roztacza "Parasol" nad społecznością lokalną

   Prezydent Miasta Przemyśla Pan Wojciech Bakun w dniach 25-26 marca br. uczestniczył w warsztatach w ramach programu pk. „Parasol”, które odbyły się  w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu oraz na strzelnicy „Anna” w Maleniskach pod Jarosławiem. Prócz wójtów burmistrzów i prezydentów w warsztatach udział wzięły osoby zajmujące się na co dzień sprawami bezpieczeństwa ludności i zarządzania kryzysowego w powiatach jarosławskim, lubaczowskim, przeworskim oraz przemyskim a także funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
   Projekt „Parasol” ma na celu przygotować samorządy oraz służby i instytucje podległe im do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Produktem finalnym przedmiotowych szkoleń ma być skuteczne wykorzystanie potencjału wojska w procesie zarządzania kryzysowego.
 

 
   W  pierwszym dniu szkolenie miało charakter paneli wykładowych, gdzie została przedstawiona struktura organizacyjna, przeznaczenie, misja i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej. Natomiast drugi dzień był dniem praktycznym, dosłownie i w przenośni. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił np. w gaszeniu pożaru tudzież obsługi sprzętu uzbrojenia. Swoich sił we wspomnianych zadaniach spróbował Prezydent Miasta Przemyśla Pan Wojciech Bakun, który z powodzeniem zmierzył się z ujarzmieniem płomieni przy symulowanej akcji ratowniczo-gaśniczej. Wbrew pozorom nie jest to taka prosta i oczywista sprawa, nie mniej jednak Prezydent staną na wysokości zadania w zasadzie nie jest to nic dziwnego wszak Włodarz naszego miasta jest szefem obrony cywilnej na terenie Miasta i odpowiada za zarządzanie kryzysowe.
 

 
   Podczas warsztatów na strzelnicy w Maleniskach zaprezentowany został sprzęt zespołu oceny wsparcia oraz kompanijnego modułu zadaniowego, który od 1 września 2018 r. wystawia w gotowości każda z brygad utworzonych w pierwszym etapie formowania WOT (podlaska, lubelska i podkarpacka). W skład modułu zadaniowego wchodzi kilkanaście pojazdów, w tym: samochody ciężarowo-terenowe, cysterna wodna, agregat prądotwórczy, wóz zabezpieczenia technicznego, sanitarka, pojazdy czterokołowe typu „quad” oraz maszt oświetleniowy, sprzęt inżynieryjny i środki łączności. Należy nadmienić, że prezentowany moduł na najbliższym spotkaniu jest tylko przykładową kompilacją sprzętu. Jego skład może być dostosowywany do konkretnej sytuacji i potrzeb.
 

 
   Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej siły i środki Wojsk Obrony Terytorialnej z pierwszych trzech brygad OT zostały włączone do systemu zarządzania kryzysowego. Procedura ich uruchomienia jest taka sama jak w przypadku innych rodzajów sił zbrojnych i będzie realizowana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a wydzielone siły zostaną przekazane w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego RSZ. Stawiennictwo żołnierzy WOT może być realizowane w trybie natychmiastowym (w przypadku wystąpienia katastrof, awarii, wypadków o dużej skali) lub z uprzedzeniem o stawiennictwie w przypadku otrzymania informacji (prognoz) o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych (silne opady, śnieżyce, itp.).
Parasol 20.jpeg

Zespoły Oceny Wsparcia

W ramach podniesienia efektywności zarządzania kryzysowego, w tym wykorzystania sił i środków wojska we wsparciu lokalnych społeczności w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych czy katastrof, w dowództwie WOT powstała koncepcja utworzenia Zespołów Oceny Wsparcia. Dzięki terytorialnemu charakterowi formacji zespoły te często będą mogły być jednymi z pierwszych na miejscu zdarzenia. Ich zadaniem będzie rozpoznanie rejonu i dokonanie oceny sytuacji, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i wojskową oraz oszacowanie potrzeb użycia sił i środków z zasobów wojska. Wszystko po to, by w przypadku, gdy wojsko okaże się niezbędne skrócić czas jego przybycia, a także przygotować warunki do jak najszybszego jego wejścia do akcji.

Zespoły Wsparcia Odbudowy

Zespoły wsparcia odbudowy wypełniają niszę, która dziś powstaje po tym, jak siły i środki użyte w sytuacji kryzysowej, kończą swoje działanie. Już po minięciu bezpośredniego zagrożenia zespół WOT-u będzie przywracał normalne funkcjonowanie na terenach objętym skutkami kryzysu. Zespoły te będą złożone z żołnierzy WOT (w tym OT) oraz pracowników resortu ON - głównie inżynierów architektury, budownictwa i logistyki, ukierunkowanych na doradztwo i ocenę możliwości wsparcia usuwania skutków klęsk żywiołowych po zakończeniu pracy zgrupowań zadaniowych w perspektywie długofalowej. Zadaniem tych zespołów jest  przygotowanie i utrzymanie wydzielonych sił do niezwłocznego i powszechnego wsparcia społeczności lokalnych przy wystąpieniu klęsk żywiołowych, katastrof oraz przeciwdziałanie i minimalizacja i usuwanie skutków, a także przywracanie stanu sprzed ich wystąpienia.
***

Tekst: por. Witold SURA Rzecznik prasowy 3PBOT / Maciej J. Szeremeta
Zdjęcia: Paulina Lęcznar - 3PBOT / Maciej J. Szeremeta
Publikacja: Maciej J. Szeremeta – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w/m

Opublikował: Maciej Szeremeta | Data publikacji: 27-03-2019 13:57
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 01-04-2019 07:44