20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyjaśnienia w sprawie urlopu byłego Zastępcy Prezydenta Grzegorza Haydera

Podczas konferencji prasowej odbywającej się 25 marca Pan Grzegorz Hayder przekazał informację o złożeniu przez siebie wniosku o urlop bezpłatny w związku z pełnioną funkcją Zastępcy Prezydenta i ogłoszeniem 24 października 2018 r. wyników wyborów do Rady Miejskiej w Przemyślu, do której uzyskał mandat.

Ta informacja wymagała wyjaśnienia we właściwych komórkach Urzędu, aby nie pojawiły się podejrzenia o niedopełnienie obowiązku przez jego pracowników. Po przeanalizowaniu faktów stwierdzono, że wkrótce po złożeniu wniosku sam zainteresowany oświadczył, że nie chce, aby nadawać mu bieg w Urzędzie, a więc formalnie zgłoszenie urlopu wycofał. Tak więc na wniosku nie znalazła się akceptacja Prezydenta Miasta, a Zastępca Prezydenta nadal świadczył pracę, do czasu złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska i odwołania z dniem 16 listopada. Ze strony Urzędu Miejskiego wszystkie formalności w tej sprawie zostały dopełnione i nie doszło do żadnych zaniedbań oraz zaniechań.

Witold Wołczyk

rzecznik prasowy

Urząd Miejski w Przemyślu

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 26-03-2019 14:52