29 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Już za chwilę 61. Ogólnopolski Rajd "TWIERDZA PRZEMYŚL". Zapraszamy do wspólnej wędrówki!

pttk.jpeg

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział

im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

przy współpracy

 

herb.jpeg

 

Urzędu Miejskiego w Przemyślu i Gminy Przemyśl

organizuje

 

61. Ogólnopolski Rajd

„TWIERDZA PRZEMYŚL”

 

 

Przemyśl, 5 - 6 kwietnia 2019 r.

 

 

REGULAMIN

 

TRASY RAJDU:

 

► 05 kwietnia 2019 (piątek)

Trasa nr 1

 

Zbiórka uczestników godz. 8:15 na parkingu dla autokarów na Placu Rybim obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Przejazd zamówionym autobusem do Żurawicy o godz. 8:30. (transport płatny dodatkowo przy wpisowym 3 zł/os.)

Przejście trasy: Duńkowiczki - Fort XI "Duńkowiczki" - Fort X "Orzechowce" - Fort IX "Brunner" - Fort VIII "Łętownia".

Długość trasy: 10 km Punkty: 10 pkt. do OTP, 10 pkt. do GOT.

Prowadzenie: Grzegorz Hrymak

 

 

► 05 kwietnia 2019 (piątek)

Trasa nr 2

 

Zbiórka uczestników o godz. 7:45 na  parkingu dla autokarów na Placu Rybim obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Przejazd zamówionym autobusem do Średniej o godz. 8:00.  (transport płatny dodatkowo przy wpisowym 4 zł/os.)

Przejście trasą: Średnia – Bukowy Garb(428 m n.p.m.) - Kaczmarowa (407 m n.p.m.) - Stojałów (356 m n.p.m.) - Łętownia – fort VIII „Łętownia”.

Długość trasy: 12 km  Punkty: 12 pkt. do OTP, 12 pkt. do GOT

Prowadzenie: Michał Thier

 

 

► 06 kwietnia 2019 (sobota)

Trasa nr 3

 

Zbiórka uczestników o godz. 9:00 przy Pałacu Lubomirskich (Uczelnia PWSW) ul. ks. Lubomirskich. Przejście trasą: ul. Stawowa – ul. Okopowa – Nehrybka – fort IV „Optyń” - Pikulice – Grochowce – fort VI „Helicha” - Wapielnica (skrzyżowanie szlaków) – Fort 3 „Kruhel” - ul. Pasteura – ul. Tatarska – siedziba PTTK ul. Waygarta.

Długość trasy: 18 km Punkty: 18 pkt. do OTP, 19 pkt. do GOT

Prowadzenie: Maciej Piotrowicz

 

 

► 06 kwietnia 2019 (sobota)

Trasa nr 4  -  ROWEROWA:

 

Zbiórka uczestników o godz. 10:45 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 11:00.

Przejazd trasą: Przemyśl – Fort XIII „San Rideau” – Fort XII Werner – Fort XI „Duńkowiczki” – Fort X „Orzechowce” – Fort IX „Brunner” – Fort VIII Łętownia – Przemyśl.                                                                          

Długość trasy: ok. 40 km; Punkty: 10 do K.O.T.
Prowadzenie: Karol Kicman

 

 

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 4

ROWEROWEJ


W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy. Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h. Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego. 

 

UWAGA: LICZBA UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA.

 

fot. Grzegorz Karnas.jpeg

 

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział dorośli turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci  i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo.     

 

Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

 

Zgłoszenia i wpisowe: do 02 kwietnia 2019 (wtorek) w Biurze Oddziału PTTK  ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74, pttkprzemysl@op.pl

 

 

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, ew. przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości:

  • Dzieci do lat 6-6 zł
  • Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za  2019 r.) - 10 zł
  • Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK - 10 zł
  • Dorośli nie zrzeszeni w PTTK - 13 zł
  • Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu uczniów)

 

 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, (członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach składki członkowskiej),  przewodnictwo na trasach, pamiątkowy magnes rajdowy (dotyczy pierwszych 200 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, dodatkowo:

- dla uczestników trasy 1 i 2 w dniu 5 kwietnia 2019: kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, transport powrotny w fortu VIII „Łętownia” do Przemyśla (parking Plac Rybi), możliwość udziału w konkursie wiedzy o Twierdzy Przemyśl z nagrodami w dniu 5 kwietnia 2019 na forcie VIII „Łętownia”

- dla uczestników trasy 3 i 4 w dniu 6 kwietnia 2019: bigos na zakończenie rajdu.

       

                                                                                                                                                                                            

Zakończenie rajdu:

Dla tras nr 1 i 2 w dniu 05 kwietnia 2019 (piątek)  odbędzie się ok. godz. 13.00 podczas wspólnego ogniska na terenie fortu VIII Łętownia.

Dla tras nr 3 i 4 w dniu 06 kwietnia 2019 (sobota) odbędzie się   ok. godz. 15:00  przy siedzibie PTTK  ul. Waygarta.

 

Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko  i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

 

sport-3340697_960_720.jpeg

 

 

Publikacja: Agata Czereba

Zdjęcie: Grzegorz Karnas, pixabay.com

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 26-03-2019 14:42
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 26-03-2019 15:03