14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Z wizytą u Pierwszego Terytorialsa

   W dniu wczorajszym Prezydent Miasta Przemyśla Pan Wojciech Bakun przebywał z wizytą u Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej Pana gen. dyw. Wiesława Kukuły.
   Tematem przewodnim spotkania było powiększenie istniejących zasobów terytorialsów na terenie Przemyśla, czyli drugiej i trzeciej kompanii lekkiej piechoty, które w chwili obecnej wchodzą w skład 34 batalionu lekkiej piechoty, którego miejscem stałej dyslokacji jest miasto Jarosław.
   Zamiarem Pana Prezydenta oraz Samorządu Miasta Przemyśla jest zabieganie o powołanie w Przemyślu batalionu, którego dowództwo mieściłoby się w naszym Królewskim Mieście. Nowy pododdział obrony terytorialnej, który powstałby w Przemyślu wszedłby w skład Garnizonu Przemyśl a jako kolejny w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej otrzymałby przypuszczalnie oznaczenie ”36 blp”. Istniejące już kompanie tj. druga „miejska” i trzecia „powiatowa” zostałyby przydzielone do nowego przemyskiego batalionu.
   Jak poinformował Prezydenta Miasta Dowódca WOT batalion w Przemyślu jest możliwy i realny a co ważne jest również wola Ministra Obrony Narodowej, aby kolejną jednostkę w ramach WOT powołać w Przemyślu.  Czas realizacji zamierzenia jest uzależniony między innymi od ilości ochotników, którzy zasililiby szeregi przemyskich terytorialsów.

DWOT20.03.jpeg

   Kolejnym tematem poruszonym przez Prezydenta Miasta Przemyśla podczas wizyty były nieprecyzyjne zapisy w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, które dyskwalifikują żołnierzy terytorialnej służby wojskowej z pełnienia mandatu radnego. Jak zauważył Pan Maciej J. Szeremeta - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, który towarzyszył Panu Prezydentowi Wojciechowi Bakunowi obrona terytorialna w swym założeniu ma mieć charakter powszechności i skupiać w swych szeregach właśnie ludzi zaangażowanych w prace na rzecz społeczeństwa, ludzi mających autorytet i zaufanie w społecznościach lokalnych. Pan generał podzielił przedstawiony pogląd, niemniej jednak zauważył, że tylko wprowadzenie zmian w ustawie może zmienić stan faktyczny, gdyż na chwilę obecną istnieje kolizja prawna.
 

Zdjęcie: W. Bakun
Tekst i Publikacja: MJ. Szeremeta - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w/m

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl