29 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zorganizuj swoją społeczność – rozpoczęła się rekrutacja Organizatorów Społecznych

Jest Ci bliskie to, co dzieje się w Twoim sąsiedztwie? Chcesz aktywnie włączyć się w zmianę w najbliższym otoczeniu?

 

 

Masz okazję dołączyć do pierwszej w Przemyślu grupy osób przygotowanych do pracy w formule Organizowania Społeczności, wzorowanej na brytyjskim rozwiązaniu. W okresie od maja do grudnia 2019 roku możesz nie tylko dowiedzieć się jak rozpoznawać lokalne potrzeby, słuchać ludzi i motywować ich do wspólnego działania, ale także sprawdzić się w zupełnie nowej roli.

 

650x372na_www.png

 

Z pewnością wielu z nas potrafi bez dłuższego namysłu wskazać lokalnych liderów czy animatorów, którzy działając w różnych organizacjach lub gremiach starają się wpływać na kierunki rozwoju małych społeczności. Ich rola jest jednak odmienna od roli Organizatorów Społecznych. Rolą Organizatorów nie jest bowiem zrealizowanie zadania, wdrożenie inicjatywy czy skonsultowanie planowanych działań. Celem i istotą pracy Organizatora Społecznego jest stopniowe pobudzenie lokalnej społeczności do działania w sferach i tematach które są dla niej szczególnie ważne.

 

Wiele osób nie utożsamia się ze swoim miejsce zamieszkania, niektórzy zamykają się szczelnie w swoich domach nie chcąc mieć nic wspólnego z mijanymi codziennie sąsiadami, inni z kolei są spragnieni kontaktu z drugim człowiekiem, ale czują się kompletnie zapomniani i pomijani przez współmieszkańców, sami boją się nawiązać kontakt.  Potrzebna jest iskra, która rozbudzi gotowość do działania. Potrzebni są Organizatorzy Społeczni, którzy wykonają pierwszy krok – zapukają do drzwi sąsiada.

 

Hasło klucz stanowi w tym przypadku zmiana. Zmiana, która skłania ludzi do deklaracji: zależy mi na tym, aby moje najbliższe otoczenie było miejscem w którym dobrze mi się mieszka, żyje, rozwija oraz chcę i mogę coś zrobić w tym kierunku. Organizator Społeczny ma za zadanie wesprzeć społeczność w osiągnięciu tej zmiany. Wychodzi więc do ludzi, dociera do ich domów, zbiera informacje o potrzebach i problemach, łączy wokół wspólnych spraw oraz pasji i wreszcie - pomaga w stworzeniu wspólnych pomysłów i realizacji inicjatyw. Wszystko zaczyna się od pukania do drzwi (ang. Door-knocking) – i choć z boku może przypominać to akwizycję, cel jest dokładnie odwrotny: otrzymanie od ludzi informacji o tym, czego chcą i czego potrzebują.

 

53602091_2639790126037719_235459341346406400_n.jpeg

 

Praca ta, choć na początku ma charakter wolontariatu (docelowo może przyjąć formę zatrudnienia), wymaga dłuższego zaangażowania, by zobaczyć rzeczywiste rezultaty przemiany lokalnej społeczności. Pobudzanie aktywności wiąże się ze zmianą postaw – a o takie zmiany najtrudniej. Organizowanie Społeczności, które ma wieloletnią historię i z powodzeniem wdrażane jest w Wielkiej Brytanii i innych krajach, ma teraz szansę zaistnieć i zakorzenić się w polskich miastach. Jest to możliwe w ramach projektu „Społecznie Zorganizowani”, realizowanego przez krakowskie Centrum Doradztwa Strategicznego s.c., wraz z Fundacją British Council i brytyjskim partnerem Community Organisers Ltd.. Projekt „Społecznie Zorganizowani” ma na celu nie tylko przygotowanie osób, które poprzez swoje zaangażowanie i aktywność pobudzą lokalne inicjatywy odpowiadające potrzebom mieszkańców, ale także wyposaży je w niezbędne kompetencje do działania oraz zapewni stałe doradztwo w organizowaniu społeczności. Doświadczenia brytyjskie są obiecujące. W Wielkiej Brytanii do 2015 roku z organizowania społeczności przeszkolono już ok. 5 tysięcy osób, spośród których 500 na stałe przyjęło funkcję Organizatora Społecznego. W efekcie ich działań mieszkańcy mniejszych i większych miejscowości zorganizowali się, by wspólnie rozwiązać trapiące ich problemy i przeobrażać pomysły w realne działania na rzecz lokalnej społeczności. Od dbania o czystość otoczenia, przez lobbowanie za przywróceniem linii autobusowej, po organizację dużych integrujących koncertów. 

 

Bazujący na doświadczeniach brytyjskich proces organizowania społeczności chcemy  wdrożyć w dwóch polskich miastach – Krośnie i Przemyślu. Osoby zainteresowane pełnieniem roli Organizatora Społecznego serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie! W jego ramach oferujemy proces szkoleniowy i wizytę studyjną w Wielkiej Brytanii, które pozwolą przygotować się do działania jako Organizator Społeczny w swoim najbliższym otoczeniu. Na kolejnych etapach zapewnimy każdemu uczestnikowi projektu wsparcie (organizacyjne, techniczne) oraz doradztwo towarzyszące na każdym etapie podejmowanych działań z zakresu organizowania społeczności.

 

info_o_rekrutacjiOS.png

 

Jeżeli czujesz, że mógłbyś wziąć udział w projekcie, pobierz i wypełnij formularz rekrutacyjny, dostępny na stronie: www.cds.krakow.pl/organizatorzy_rekrutacja. Zapoznaj się z również z pozostałymi udostępnionymi załącznikami. Osoby, które spełnią przedstawione w regulaminie kryteria zostaną zaproszone na rozmowę. Spośród kandydatów 6 osób zostanie Organizatorami Społecznymi w ramach pilotażu w Przemyślu. Po szkoleniu we współpracy z miejskimi instytucjami i organizacjami powstanie Indywidualny Plan Organizatora Społecznego, czyli dokument zawierający zasady pracy, jej wymiar, powiązanie z innymi organizacjami itd. Realizacja tego planu zacznie się w sierpniu 2019 – kiedy to Organizatorzy Społeczni wyjdą do swojej najbliższej społeczności, by porozmawiać z mieszkańcami, poznać ich sytuację, połączyć wokół wspólnych spraw i doprowadzić do lokalnych przedsięwzięć.

 

Do wspólnej pracy zapraszamy przedstawicieli społeczności, działaczy organizacji pozarządowych, aktywistów lokalnych i wszystkich, którym sprawy własnego otoczenia leżą na sercu. Terenem pracy Organizatora Społecznego będzie wybrany fragment obszaru rewitalizacji, który obejmuje w Przemyślu Osiedle Adama Mickiewicza, Osiedle Waleriana Łukasińskiego, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Przemysława, a także zamieszkały fragment Osiedla Juliusza Słowackiego.

 

► Dyżur informacyjny odbędzie się 28 marca br. w godz. 11:00 - 18:00 w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Rynek 26.

 

 

plakat_OS_Przemysl.png

 

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z Liderem Projektu:

  • e-mail:
  • telefon: 12 623 77 40 kom. 668 327 497

 

Projekt „Społecznie Zorganizowani – model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę Community Organising” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

 

Realizatorem projektu jest Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch – lider projektu, Fundacja British Council – partner krajowy oraz Community Organisers Ltd. - partner zagraniczny.

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 20-03-2019 10:35
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 20-03-2019 11:17