Zgłaszanie członków komisji wyborczych

Zgłaszanie członków komisji wyborczych
INFORMACJE

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych można dokonać do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji utworzonych na terenie miasta Przemyśla można dokonać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1, pok. nr 8, I p., nr tel. 16 675-21-07. Zasady powoływania komisji i wzory formularzy zgłoszeń.

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.
Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-03-2019 13:08 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-03-2019 13:26

Na skróty