5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Park Kulturowy elementem budowy przemysłu turystycznego.

Często słychać głosy zniecierpliwionych mieszkańców naszego grodu, że "miasto" powinno wybudować fabrykę, aby dać mieszkańcom pracę.  Tak to jednak nie wygląda i ani Prezydent, ani Radni żadnej fabryki tu nie zbudują, ale mają wszelkie narzędzia w ręku, aby stwarzać jak najbardziej sprzyjające warunki do rozwoju przedsiębiorczości zachęcania inwestorów do inwestowania w naszym mieście. Jednym z takich działań podjętych przez jeden z klubów radnych przy wsparciu Wojciecha Bakuna Prezydenta Miasta jest inicjatywa powołania Parku Kulturowego Stare Miasto w Przemyślu.

Czym jest Park Kulturowy?

Jak mówi definicja Park kulturowy to jedna z form ochrony zabytków w Polsce określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 7). Chroni ona określony obszar krajobrazu kulturowego oraz wyróżniające się krajobrazowo tereny z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.
No dobrze, ale ktoś może powiedzieć, że mamy przecież szereg ustaw regulujących te sprawy więc po co powoływać tą nową formę ochrony zabytków?
Powołanie Parku Kulturowego jest swojego rodzaju narzędziem skutecznego uporządkowania krajobrazu miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowej zabudowy, małej architektury oraz form organizacji życia kulturalnego określonego w granicach Parku obszaru.  Słowem kluczem jest tutaj skuteczność. Określenie pewnych norm, standardów jest podstawą do uporządkowania chaosu informacyjnego w postaci reklam, szyldów, które dziś realizowane przez każdego na swój sposób stają się nie tyle nośnikiem przyciągającym potencjalnego klienta, ale często wręcz go odstraszającym. Wielość form, bałagan przestrzenny, kolorystyczny zaburza pozytywny odbiór piękna Starówki i razi po prostu swoją tandetą.

foto - F (1).jpeg

Ograniczenia i zagrożenia

Jesteśmy społeczeństwem, które bardzo boi się wszelkich zmian przyjmując od razu postawę obronną i zaczynamy podnosić larum, że ktoś chce ograniczać naszą wolność i swobodę. Czy aby na pewno niektóre ograniczenia są dla nas zagrożeniem czy może korzyścią?

Przejdźmy więc do tych ograniczeń, które znajdą się w zapisach Planu Ochrony Parku Kulturowego.

  • prowadzenie robót budowlanych,

 W wielkim skrócie oznaczać będzie to, że nikt nie wybuduje sobie wśród zabytkowej zabudowy betonowego bloku mieszkalnego lub nie przykryje zabytkowej elewacji czy boniowania styropianem. Wszelkie prace wykonywane za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dostosowane będą do istniejącej architektury i świetnym przykładem niech będzie tu pięknie wpisująca się w architekturę pierzei południowej Rynku kamienica przy Podcieniach.

  • organizacja i prowadzenie ogródków gastronomicznych,

Chodzi tu o ujednolicenie kolorystyki i formy ogródków gastronomicznych. Przepisy dokładnie będą określały wielkość napisów reklamowych na parasolach, tak , aby nie raziły, a stały się subtelnym tłem dla przemyskich zabytków. Także mowa będzie o estetyce tych punktów , bo zdarza się niestety w niektórych punktach, że wyglądają te ogródki jak obraz nędzy i rozpaczy wystawiając negatywną ocenę nie tylko przedsiębiorcy, który ów punkt prowadzi, ale całemu miastu.

  • instalacja nośników reklamowych,

I tu czeka nas najwięcej pracy nad przygotowaniem pewnych standardów, które będą miały na celu poprawę estetyki i wyglądu Starówki pod tym względem. Chodzi o to, aby z pięknej zabytkowej nie raził nas plastikowy, często brudny, świecący plafon, ale przyciągała piękna w swojej formie i dostosowana do architektury reklama, która już na wstępie będzie oznaką smaku i gustu właściciela lokalu zachęcając nas do odwiedzenia tego miejsca. To właśnie zrobiono w Lublinie wymieniając szyldy i witryny reklamowe w całym ciągu Starego Miasta. Efekt? Dwukrotne zwiększenie liczby turystów w ciągu jednego roku, a tym samym liczby klientów w pubach, restauracjach, kawiarniach, cukierniach, hotelach. Wiele lokali w Lublinie przebranżowiło się ze sprzedaży rajstop, butów , garnków w lokale gastronomiczno - usługowe, bo po prostu jest z tego większy zysk.

  • magazynowanie odpadów.

magazynowanie przez dłuższy czas odpadów w szczególności z lokali gastronomicznych niesie za sobą konieczność wdychania smrodu rozkładających się resztek itd. Będziemy pracować nad rozwiązaniem, które pozwoli na częstsze opróżnianie kubłów.

  • ruch i parkowanie

 W wielu miastach Europy udowodniono, że tam gdzie eliminuje się ruch pojazdów wracają piesi, a to piesi są beneficjentami lokali handlowych i usługowych. Wiemy, że ludzie stali się bardzo wygodni i dla niektórych problemem jest przejście 10 metrów i jakby mogli to wjechaliby do sklepu pod ladę ograniczając swoją czynność ruchową do opuszczenia szyby w aucie. Ograniczenie ruchu pojazdów i parkowania w ścisłym centrum Starówki czyli ulicach Franciszkańskiej, Serbańskiej, Kazimierza Wielkiego i Rynku jest koniecznością, bo klienci punktów, które znajdują się  w tym rejonie muszą czuć się bezpieczni idąc po deptakach, a nie ryzykując potrącenie przez samochód. Także parkujące samochody nie mogą przysłaniać sklepowych witryn, brudzić nawierzchni ściekającym olejem i szpecić wyglądu Starówki jako całości.

fot. A. Czereba.jpeg

Korzyści

Dostosowując reklamy, szyldy, witryny do wypracowanych form i stylu określonego w Planie Ochrony, ujednolicając wygląd ogródków gastronomicznych, zmniejszając w obrębie ścisłej Starówki rozmiary znaków drogowych, zagospodarowując i ukwiecając każdy możliwy do wykorzystania skrawek zielonego terenu, rewitalizując podwórka, stawiając na rozwój i działalność wysokiej jakości kultury, małych form teatralnych, teatrów ulicznych, festiwali muzycznych przy wykorzystaniu potencjału jaki tkwi w nas samych - mieszkańcach Przemyśla, uczniach szkoły muzycznej, malarzy, poetów, aktorów teatralnych jesteśmy w stanie stworzyć WYJĄTKOWE STARE MIASTO.
Dziś każdy na świecie szuka nowych destynacji, nowych miejsc do odkrycia. Dajmy im to w postaci przemyskiej Starówki, która stanie się swojego rodzaju PRODUKTEM przemysłu turystycznego.

Wzrost liczby turystów to rozwój branży hotelarskiej, gastronomicznej, usługowej, transportowej, rękodzielnictwa, kultury, sztuki. To napływ pieniędzy z zewnątrz. Sami zadajcie sobie pytanie i sami na nie odpowiedzcie. Jeżeli chcielibyście wyjechać na weekend do Zamościa 4 osobową rodziną w celu zwiedzenia Starówki, Zoo, Twierdzy Zamość, Muzeów. Przeliczcie ile zostawicie na noclegu, jedzeniu, pamiątkach, lodach, biletach wstępu. Ta suma da Wam obraz ile pieniędzy zostawi taka rodzina w Przemyślu.

Przemysł turystyczny jest podstawą funkcjonowania wielu miast w Polsce i na świecie przynosząc olbrzymie dochody. Wspólnie budujmy przemysł turystyczny Przemyśla. I nie bójmy się zmian.

tekst: Mirosław Majkowski

zdjęcia: Filip Polaczek, Agata Czereba

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 18-03-2019 14:28