Konsekwentnie realizujemy ideę Smart City w Przemyślu

Czy Przemyśl może być Smart City? W ostatnim konkursie dla samorządów, w którym ubiegaliśmy się o wsparcie finansowe naszych pomysłów, nie uzyskaliśmy dofinansowania, ale to nie jedyna droga rozwijania idei Smart City w naszym mieście. Prezydent Miasta podejmuje wiele innych działań, które przybliżają nas do bycia inteligentnym miastem: zinwentaryzowane zostały obszary związane między innymi z bezpieczeństwem, efektywnością energetyczną, łącznością czy też cyberbezpieczeństwem.

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Smart City to nie upchanie jak największej ilości technologii na m2, lecz stworzenie ludziom przy pomocy technologii jak najlepszych warunków do życia. – podkreśla Prezydent Bakun

W tym artykule chcemy przybliżyć informacje o tym jakie prowadzimy działania wpisujące się w ideę Smart City. Zgodnie z nią realizowane są działania związane z podnoszeniem jakości świadczonych usług przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań dla poprawy jakości życia mieszkańców.

W ostatnich miesiącach przygotowaliśmy i opublikowaliśmy nowe e-usługi dla mieszkańców Miasta na platformie ePUAP, a w przygotowaniu są kolejne. Pracujemy nad integracją systemów oraz uruchomieniem portalu mieszkańca, który pozwoli na jeszcze sprawniejszą obsługę przemyślan online. Wydłużenie godzin pracy Urzędu czy też jeszcze większa - w najbliższym czasie – popularyzacja płatności bezgotówkowych bezpośrednio w wydziałach Urzędu również usprawni obsługę mieszkańców. Od kilku miesięcy działa także aplikacja miejska, a w niej m.in. inteligentny kalendarz wywozu odpadów, czy też mapa potrzeb zaimplementowana do tego rozwiązania. Są to także rozwiązania, przy pomocy których chcemy aktywizować naszych mieszkańców i uczyć odpowiedzialności za nasze wspólne otoczenie.

Przemyśl jako jeden z nielicznych samorządów jest obecny w portalu otwartych danych: ww.dane.gov.pl gdzie już zostały udostępnione podstawowe zasoby, a pracujemy nad udostępnieniem kolejnych. W ideę Smart City wpisują się także prace nad uruchomieniem Centrum Usług Wspólnych.

Od dłuższego czasu współpracujemy ze strategicznym narodowym operatorem firmą EXATEL. To właśnie we współpracy z tym podmiotem zapoczątkowaliśmy proces pomiaru jakości powietrza w różnych lokalizacjach w mieście, a dane udostępniliśmy w aplikacji miejskiej. Dziś ten proces wspiera Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. To nie jedyne działanie jakie prowadzimy wspólnie z EXATEL w Przemyślu, ponieważ na finalnym etapie jest realizacja pilotażowego projektu dokonywania pomiarów poziomu wody na rzekach San i Wiar przy wykorzystaniu technologii LoRa. Jako miasto i jednocześnie operator telekomunikacyjny dostarczamy od blisko 5 lat internet w technologii LTE do wszystkich jednostek oświatowych na terenie Miasta, a także do Przemyskiej Biblioteki Publicznej oraz grupy 100 mieszkańców, którzy są beneficjantami projektu wykluczenia cyfrowego na terenie naszego miasta. Prezydent prowadzi rozmowy z różnymi podmiotami oferującymi inteligentne rozwiązania. Wspólnie ze wspomnianym wyżej operatorem rozmawiamy również o możliwościach wdrożenia w naszym mieście sieci 5G.

"Nie sposób opisać wszelkie podejmowane wyzwania bo jest ich dość sporo, musimy je przygotowywać na miarę naszych potrzeb i możliwości finansowych i tu szukamy wsparcia zewnętrznego dla realizacji konkretnych projektów"

Konkurs „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” był jednym z elementów, który mógłby się składać na realizację właśnie konkretnego zakresu idei Smart City w naszym mieście. 8 marca br. do Prezydenta Miasta wpłynęła informacja o tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania dla złożonego w październiku ubiegłego roku wniosku Gminy Miejskiej Przemyśl w konkursie dla samorządów „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Przemyski projekt nosił tytuł: „Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City”. W ramach konkursu miała zostać wdrożona testowa instalacja systemu inteligentnej analizy obrazu na wybranym obszarze miasta połączonego z systemem zarządzania oświetleniem miejskim. Przemyski wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną na każdym z etapów konkursu.

Niestety w ostatecznym starciu zabrakło nam 5 punktów do zakwalifikowania wniosku do dofinansowania (Miasto uzyskało 490 pkt, gdzie dolną granicą było 495 pkt.), ponadto regulamin  nie przewidywał procedury odwoławczej od decyzji komisji konkursowej. Nie zamyka to nam jednak drogi do realizowania innych pomysłów, choćby tych o których wspomnieliśmy wcześniej. Śledzimy także inne możliwości uzyskania dofinansowania dla podobnych działań, które pozwolą nam uzyskać pieniądze na działania wpisujące się w realizację idei Smart City - dodaje Prezydent.

 

Przygotował: Rafał Porada

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 15-03-2019 10:37

Na skróty