22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 10 kwietnia 2019 r.

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 10 kwietnia 2019 r. na godzinę 1000 został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszącego 1/8 niewydzieloną część w działkach nr 153/2 i nr 1374 w obrębie 0004 Korytniki.

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

 

Opublikował: Agnieszka Hałabura | Data publikacji: 12-03-2019 14:14