6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie na szkolenie z Elektronizacji Sprawozdań Finansowych

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenie pt.:

„Elektronizacja sprawozdań finansowych czyli jak sporządzić sprawozdanie finansowe
– zmiany od 01.10.2018 r.”

 

 

PARR logo.png


Termin szkolenia: 18 marca 2019 r.,  godzina 09.00


Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych


Wykładowca: Maria Lech

 

 

Szkolenie skierowane jest do: Członków Zarządu, księgowych, kadry zarządzającej i kierowniczej, osób sporządzających sprawozdania finansowe, specjalistów pionów finansowo-księgowych, osób dokonujących audytu i kontroli sprawozdań finansowych, członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych.

 

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi elektronizacji sprawozdań finansowych po 01.10.2018 r.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia poznają pożądane rozwiązania sporządzania elektronicznych sprawozdań finansowych. Odpowiemy na pytanie jaką formę powinny posiadać dane wsadowe. Udzielimy wskazówek jak szczegółowo przeanalizować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, aby stwierdzić, czy zapewniają one sporządzenie sprawozdania w obowiązującej strukturze logicznej. Omówimy jakie składniki polityki rachunkowości wymagają oceny, tak aby możliwe było sporządzenie kompletnego sprawozdania finansowego zawierającego w każdej pozycji  prawidłową prezentację oraz algorytm do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych, a także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
W szczególności wskażemy sposoby elektronicznego  rozliczenia różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto.

 

 


Koszt uczestnictwa (cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwę kawową, obiad):


a)    Dla jednej osoby – 340,00 zł netto
b)    Dla dwóch i więcej osób – możliwość indywidualnej negocjacji ceny

 

 

folder-1016290_960_720.jpeg

 

 

Program szkolenia (najważniejsze zagadnienia):

 

1.    Obowiązek  prawny sporządzania e-sprawozdań

2.    Jednostki  zobowiązane jest do sporządzania e-sprawozdań

3.    Jak  sprawozdania  finansowe zostały  zdefiniowane w strukturach logicznych?

4.    Sprawozdania finansowe  dla jednostek innych, małych i micro, OPP

5.    Podmioty  wpisane do KRS a obowiązek  sporządzania e-sprawozdań

6.    Jak sporządzić  e-sprawozdania dla osoby fizycznej?

7.    Czy należy aktualizować zasady (polityki) rachunkowości  w związku z wymogiem  sporządzania e-sprawozdań finansowych?

8.    Zawartość sprawozdania e-finansowego i  jego składniki

9.    Konfigurowanie i  przyporządkowanie informacji do wymogów struktury logicznej

10.    Kwestie  podatkowe a zawartość e-sprawozdania finansowego

11.    Zagadnienia  praktyczne w sporządzeniu e-struktury

12.    Jak i kto podpisuje e-sprawozdanie finansowe?

13.    Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SF a e-podpis

14.    Jak, kiedy i gdzie  złożyć e-sprawozdanie finansowe?

15.    Dyskusja, odpowiedzi na pytania, zakończenie  szkolenia.
 

Szczegółowy program szkolenia oraz zasady uczestnictwa w szkoleniu opisane w formularzach zgłoszeniowych dostępne na stronie:


http://parr.pl/szkolenia/5/najblizsze-szkolenia

 

 

Osoba prowadząca:

MARIA LECH: Biegły rewident, audytor wewnętrzny, lustrator i praktyk.  Ekspert z zakresu rachunkowości,  prawa podatkowego i kontroli, a jednocześnie długoletni wykładowca.
Doświadczenie zdobyła m.in. w korporacjach oraz podczas audytu i badania sprawozdań finansowych różnych jednostek, jak również  udzielania doradztwa i bieżących konsultacji z zakresu rachunkowości, podatków oraz  mechanizmów kontrolnych. Jest autorem szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości, podatków, kontroli i audytu. Doświadczony trener, przekazujący wiedzę w  praktyczny i przejrzysty sposób.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 


PARR S.A. szkolenie.jpeg

 

 

Więcej informacji:

Agnieszka Muzyczka

Tel. 697 053 169

(16) 16 633 63 88

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 11-03-2019 15:26
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 11-03-2019 15:28