15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary… 75. rocznica ludobójstwa w Hucie Pieniackiej i Korościatynie

10 marca 2019 r. mieszkańcy Przemyśla uczcili ofiary zbrodni dokonanych zimą 1944 roku na Podkarpaciu i Kresach wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA i SS „Galizien”.

 

 

Odbywające się pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Starosty Przemyskiego wydarzenie, rozpoczęło się mszą świętą, której w tym roku przewodniczył abp Józef Michalik. Podczas Eucharystii, kazanie wygłosił specjalnie przybyły na tę okazję katolicki duchowny obrządków ormiańskiego i łacińskiego, działacz społeczny oraz historyk Kościoła – ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

 

fot. A. Czereba (4).jpeg

 

- Jakie jest przesłanie dla nas…? (…)Pozwolę sobie zacytować słowa błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna, biskupa greckokatolickiego, Ukraińca ze Stanisławowa, który jeszcze przed wojną przestrzegał swoich rodaków, do których pisał: ”Głównym naszym sprzeniewierzeniem jest herezja nacjonalizmu!”. Ta herezja jest najcięższą i najbardziej niebezpieczną herezją naszego czasu. Opętała ona serca i umysły prawie wszystkich narodów ziemi. To ona spowodowała całkowite duchowe zboczenie. Stawia ona nacjonalizm ponad wszystko – nawet ponad Boga. Ponad kościół i ponad prawa Boże. - powiedział podczas niedzielnej homilii ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

 

 

 

 

- Nacjonalizm nie jest oczywiście chorobą jednego narodu, ale wszystkich ludzi, którzy uważają, że można w imię swoich ideologii mordować, zabijać, niszczyć ludzi o innych przekonaniach, innej narodowości, czy innego wyznania. Dlatego, jeżeli dzisiaj oddajemy cześć pomordowanym ofiarom na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, także na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu to pamiętajmy, że jest to przestroga dla młodych pokoleń.  Że nacjonalizm, w znaczeniu wywyższania swojego narodu ponad inne, może jeszcze wyrządzić wiele krzywd. Tak jak wyrządził je komunizm, czy narodowy socjalizm w wydaniu niemieckim. – dodał duchowny.

 

Ksiądz Isakowicz-Zaleski zakończył emocjonalną homilię cytatem słów zaczerpniętych od reżysera filmu Wołyń: „Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary!”.

 

fot. A. Czereba (25).jpeg

 

Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się w kierunku tablicy upamiętniającej martyrologię Polaków w Hucie Pieniackiej i na Kresach znajdującą się w przyklasztornym murze, gdzie w obecności grekokatolickich i prawosławnych duchownych oraz przedstawicieli wspólnot ormiańskiej i żydowskiej odprawiono Modlitwę Ekumeniczną w intencji ofiar ludobójstwa i o pojednanie. Uczestniczące w wydarzeniu delegacje, wśród których znaleźli się między innymi: Wojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Bogusław Świeży, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Sawicka, Wiceprzewodniczący RM Andrzej Zapałowski, a także Radni – Monika Różycka i Tomasz Leszczyński złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze pamięci.   

 

fot. A. Czereba (40).jpeg

 

Zastępca Prezydenta Miasta Bogusław Świeży odczytał list Prezydenta Wojciecha Bakuna, który z powodu innych, ważnych obowiązków służbowych nie mógł uczestniczyć w niedzielnej uroczystości.  

 

- Niewiele żyje wśród nas osób, które pamiętają straszne lata II wojny światowej i następujące po nich równie trudne dla Polaków czasy powojenne. Nasze tereny zostały naznaczone grobami mieszkańców pomordowanych przez OUN - UPA, a działania nacjonalistów ukraińskich na długie lata poróżniły nasze narody żyjące dotąd w harmonii od setek lat na tej samej ziemi. Pamięć wydarzeń sprzed 75 lat w Hucie Pieniackiej, Korościatynie i wielu innych miejscowościach Kresów wciąż bardzo mocno ciąży na naszej wspólnej historii. Dzisiaj oddajemy hołd tym niewinnym ofiarom, którym jesteśmy winni nie tylko szacunek, ale i pamięć. – napisał do zgromadzonych Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun.

 

fot. A. Czereba (22).jpeg

 

Uroczystość zorganizowały: Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu, Klub Inteligencji Katolickiej oraz Przemyskie Rodziny Kresowe.

 

Kontynuacją niedzielnego wydarzenia była zorganizowana dzień później (w poniedziałek, 11 marca br.) w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej - konferencja z udziałem przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, a także zaproszonych gości, w tym ocalonego z zagłady Huty Pieniackiej – świadka historii.  Integralną częścią spotkania w przemyskim muzeum, była emisja filmu pt. „Skrawek piekła na Podolu” oraz pokaz fotografii z pielgrzymki do Huty Pieniackiej w 2009 r., w której udział wzięli prezydenci: Polski Lech Kaczyński i Ukrainy Wiktor Juszczenko.

 

 

 

fot. A. Czereba (34).jpeg

 

 

 

tekst i zdjęcia: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 11-03-2019 11:05
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 11-03-2019 11:54