14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - Ofeta Klubu Sportowego Przemyśl SPARTAN

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

 

W dniu 26 lutego 2019 r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Klub Sportowy Przemyśl Spartan z siedzibą w Przemyślu. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

 

Prezydent Miasta Przemysła uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić realizację zadania publicznego Klubowi Sportowemu Przemyśl Spartan w Przemyślu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych pt. „Piknik mini żużlowy” z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 6.000 zł.     

 

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyśla, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

 

Uwagi można składać do dnia 11 marca 2019 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 

 

PDFOferta KSP_SPARTAN.pdf
PDFOgloszenie.pdf

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 04-03-2019 15:30
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 05-03-2019 14:29