22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków na realizację programu "KLUB"

Nabór wniosków na realizację Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Przypominamy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił końcem 2018 r. nabór wniosków na realizację w 2019 r., Programu „KLUB”. Kto nie złożył jeszcze wniosku, to czasu ma niewiele, niech się pośpieszy, bo termin składania upływa w dniu 15 marca 2019 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2019 r.

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia) oraz uczniowskich klubów sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Zadanie Program "KLUB” polega na dofinansowaniu  podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

 

Główne warunki realizacji m.in.:

1) Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 15 listopada 2019 r.

2) Uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18 roku życia.

3) Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej  sekcji wnioskuje o 10 000 zł, a klub posiadający więcej niż jedną sekcję wnioskuje o 15 000 zł.

4) Stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach.

5) wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

 

Przygotowała M. Kroczek Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 04-03-2019 13:54