13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór kandydatów do Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza naboru kandydatów do Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji.

 

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać zarówno mieszkańcy miasta Przemyśla, jak również podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz uniwersytety trzeciego wieku. 

Kandydatami przedstawicieli osób starszych mogą być osoby powyżej 60 roku życia, zamieszkałe na terenie miasta, które uzyskają poparcie co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców Przemyśla - załącznik Nr 1.

Prawo do zgłoszenia swoich kandydatów mają te organizacje, których siedziba znajduje się na terenie miasta oraz działają na rzecz osób starszych lub zrzeszają osoby starsze - załącznik Nr 2.

 

 

Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 3 kwietnia 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, na odpowiednim formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór do Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji".

 

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydatów prosimy o dokładne zaznajomienie się z uchwałą Nr 173/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania Przemyskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, jak również zarządzeniem Nr 79/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów do Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji.

 

Szczegółowych informacji w sprawie naboru do Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji udziela Robert Gawlik Pełnomocnik Prezydenta Miasta Przemyśla, Rynek 26, tel. 16 670-40-88, e-mail: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl.

 

PDF   Zarządzenie Nr 79/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów do Przemyskiej Rady Seniorów II kadencji
 

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz zgłoszenia kandydata przez mieszkańców miasta.doc
DOCZałącznik Nr 2 - Formularz zgłoszenia kandydata przez organizację.doc
 

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 04-03-2019 11:31
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 02-04-2019 09:21