6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Przemyślu

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Likwidator Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 r., sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 19773/18/828,

 

p o s t a n o w i ł

 

  1. Rozwiązać Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Przemyślu.
  2. Wyznaczyć na likwidatora panią Jolantę Zając.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: Ostrów 312 B, 37-700 Przemyśl w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

 

LIKWIDATOR

Jolanta Zając

 

PDFObwieszczenie.pdf (160,15KB)
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 01-03-2019 12:05