9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PWSW otrzymała nagrodę w wysokości 1 miliona złotych

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska doceniona za najlepsze wyniki w dziedzinie zawodowych losów swoich absolwentów w ramach przedsięwzięcia pn. Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości w 2019 r.

 

 

Przemyska Alma Mater znalazła się w zaszczytnym gronie piętnastu polskich uczelni zawodowych spełniających kilka kluczowych warunków, spośród których najważniejsze stanowiły: pozytywna ocena jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) z ostatnich 6 lat, a także pozytywne wyniki monitoringu Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (czyli ELA).

 

PWSW 2.jpeg

 

W dniu 25 lutego br. w PWSW w Przemyślu odbyło się spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - dr Jarosławem Gowinem, który w obecności studentów oraz pracowników uczelni, wręczył Rektorowi PWSW dr. Pawłowi Treflerowi nagrodę w postaci czeku na niebagatelną kwotę - 1 miliona złotych.

 

Kryteria jakie miały wpływ na wyłonienie najlepszych uczelni zawodowych w Polsce, to ELA – system, który gromadzi dane o ekonomicznych losach absolwentów wszystkich kierunków studiów wszystkich uczelni w kraju. Dzięki temu jest w stanie ustalić, ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy i ilu wśród nich jest bezrobotnych. Jeśli chodzi o monitoring ELA wykorzystany do Dydaktycznych Inicjatyw Doskonałości kluczowe były dwa mierniki – względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (WWB), a także względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu (WWZ).

 

Co to znaczy?

Owe wartości obrazują, jak sytuacja zawodowa danego absolwenta uczelni wypada na tle miejsca jego zamieszkania. Podczas analizy dalszych losów absolwenta uczelni zawodowej, brane są pod uwagę jego średnie zarobki, a także stopa bezrobocia w miejscu jego zamieszkania. Dzięki temu, można zobaczyć, w jaki sposób zdobyte wykształcenie wpływa na rzeczywistą sytuację zawodową oraz materialną absolwenta.

 

PWSW gł.jpeg

 

- Kariery absolwentów są najlepszą nagrodą dla uczelni oraz satysfakcją dla pracowników naukowych i dydaktycznych. – podkreślił podczas spotkania Jarosław Gowin. Słowa ministra potwierdził dr Paweł Trefler, który przyznał, iż „Takie wyróżnienia są motywacją do dalszej pracy”. 

 

 

 

 

Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości to element realizacji planu zrównoważonego rozwoju, który zakłada, że każdy region Polski, a także każdy typ szkoły wyższej – niezależnie od tego, czy to uczelnia akademicka, czy zawodowa – musi mieć odpowiednie warunki do funkcjonowania. Dlatego też Konstytucja dla Nauki stworzyła cały pakiet przygotowany z myślą o uczelniach regionalnych i zawodowych. Wśród rozwiązań znalazły się między innymi osobne algorytmy podziału subwencji dla obu typów uczelni, a także dedykowane konkursy – takie jak Regionalne Inicjatywy Doskonałości, czy Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości. (Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: www.konstytucjadlanauki.gov.pl)

 

PWSW 4.jpeg

 

 

Oprac. Agata Czereba

Fot. Damian Kanikuła (PWSW)

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 26-02-2019 15:09
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 26-02-2019 15:13