19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Promocja książki prof. Jana Drausa w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

W ubiegłą środę, 20 lutego br., w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z prof. dr. hab. Janem Drausem, promującym swoją nową książkę pt. Metropolia lwowska obrządku łacińskiego i jej losy w pojałtańskiej rzeczywistości. Arcybiskupi i biskupi u progu niepodległości 1918 roku.

 

 

Prof. Jan Draus jest historykiem, autorem ponad 300 publikacji naukowych i wykładowcą na Uniwersytecie Rzeszowskim. W przeszłości działał w opozycji demokratycznej i w Solidarności. Był również m.in. założycielem Komitetu Obywatelskiego w Rzeszowie i senatorem RP II kadencji. Od 2016 r. zasiada w Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

 

PBP  (4).jpeg

 

Profesor od wielu lat związany jest z Rzeszowem, ale wiele łączy go też z Przemyślem, gdzie w latach 2001–2012 był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, gdzie nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Przemyśla i dokąd – jak powiedział na spotkaniu – chętnie wraca.

Nic więc dziwnego, że autor promuje swoją najnowszą publikację w mieście nad Sanem, zwłaszcza że w dużej mierze dotyczy ona jego historii. Na kartach tej książki ukazane zostały bowiem dzieje metropolii lwowskiej, w tym diecezji przemyskiej, która należała do niej od jej powstania. Sporo miejsca autor poświęcił św. Józefowi Sebastianowi Pelczarowi, biskupowi przemyskiemu w latach 1900–1924, oraz św. Józefowi Bilczewskiemu, metropolicie arcybiskupowi lwowskiemu, i Leonowi Wałędze, biskupowi tarnowskiemu, którzy również z początkiem XX w. objęli swoje funkcje. Ci trzej hierarchowie, jak przekonywał prof. Draus, wywarli ogromny wpływ na umacnianie ducha polskości wśród wiernych, zwracając uwagę nie tylko na kwestie religijne, ale i społeczne. Profesor podkreślił, że w zróżnicowanej narodowościowo metropolii lwowskiej czasów austriackich im silniejsza była religia katolicka, tym silniejszy był żywioł polski, i dodał, że wiara jest zasadniczym elementem naszej tożsamości narodowej.

 

PBP  (6).jpeg

 

Książka J. Drausa, która ukazała się w Wydawnictwie Libra PL, opowiada też o losach metropolii lwowskiej po 1945 r., zwłaszcza parafii znajdujących się na terytorium Polski, a także o represjach komunistycznych władz wobec duchowieństwa i wiernych.

W spotkaniu promującym publikację wziął udział metropolita przemyski ks. abp dr Adam Szal, autor przedmowy do książki, który publicznie podziękował prof. J. Drausowi za popularyzowanie historii diecezji przemyskiej. Głos zabrali ponadto: dr Maciej Waltoś, dyrektor Przemyskiej Biblioteki Publicznej, oraz Katarzyna Gajda-Bator i Zygmunt Śliwa, którzy reprezentowali współorganizatorów spotkania: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Wydawnictwo Libra PL. Na koniec Mariusz Król, przedstawiciel marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, odczytał jego list skierowany do dyrektora biblioteki z podziękowaniem za zaproszenie na spotkanie i z gratulacjami dla jego bohatera, prof. J. Drausa.

 

PBP  (3).jpeg

 

Warto dodać, że z inicjatywy Jana Bartmińskiego minutą ciszy i krótką modlitwą uczczono pamięć zmarłego w tym dniu ks. prał. dr. Stanisława Krzywińskiego, który zasłużył się Ojczyźnie i jej wolności, m.in. przez wspieranie działań opozycji demokratycznej i ruchu „Solidarność”.

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst: Monika Maziarz

zdjęcia: Katarzyna Gajda-Bator

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 25-02-2019 14:48