23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przyjmowanie interwencji mieszkańców

Karta usługi

Przyjmowanie interwencji mieszkańców

Kogo dotyczy

Osoby, której sprawa była uprzednio rozpoznana przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej urzędu lub miasta

Czas realizacji

Interwencje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty ewentualnego przyjęcia przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Wymagane dokumenty

brak

Opłaty

nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Interweniującemu niezadowolonemu ze sposobu załatwienia interwencji służy prawo do wniesienia skargi.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 72/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu


Dane urzędu:

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

Biuro Prezydenta Miasta

Dane adresowe

37-700 PRZEMYŚL

RYNEK 1

Numery telefonów

16-6782341

Numery faks

16-6786449

Uwagi

 

Strona BIP

http://bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

37-700 Przemyśl, Rynek 1 – I piętro, pok. nr 5 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta Przemyśla)

Dni i godziny

Poniedziałek, Środa - Piątek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 17.00

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl