23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpatrywanie petycji

Karta usługi

Rozpatrywanie petycji

Kogo dotyczy

Osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną lub grupy tych podmiotów

Czas realizacji

Petycje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyznaczonym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu ww. terminu.

Wymagane dokumenty

Petycja zawierająca oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jego adres lub siedzibę oraz oznaczenie adresata i przedmiotu petycji.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

2. Zarządzenie Nr 72/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyśl.


Dane urzędu:

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

Biuro Prezydenta Miasta

Dane adresowe

37-700 PRZEMYŚL 

RYNEK 1

Numery telefonów

16/6782341

Numery faks

16-6786449

Uwagi

 

Strona BIP

http://bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1 – parter, pok. nr 1.

Dni i godziny

Poniedziałek, Środa - Piątek 7.30 - 15.30

Wtorek - 7.30 - 17.00

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl